Universitatea Libera Internationala din Moldova
Departamentul Informational Biblioteconomic

Comunicat final privind
Campania in Sprijinul Absolventului ULIM (CSA)
editia 2011
23 februarie – 10 iunie

Campania in sprijinul Absolventului (CSA) – este o activitate complexa de informare, documentare si invatare, orientata pentru satisfacerea cerintelor si necesitatilor informationale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licenta si master (elaborarea, prezentarea si sustinerea tezelor de licenta; sustinerea examenelor de absolvire; rezumate si rapoarte etc.).

Scopul CSA:

  • a contribui la amplificarea culturii informatiei a viitorului specialist
  • a promova viziunea privind procesul de informare si documentare drept suport indispensabil procesului de instruire continua (principiu inerent Procesului de la Bologna);
  • a forma deprinderi de gestionare a informatiei (tehnici de munca intelectuala)
  • a facilita procesul de informare si documentare privind scrierea unei lucrari stiintifice
  • a promova, a informa grupul tinta de utilizatori asupra prevederilor legale privind prezentarea studiilor stiintifice (Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe; standarde nationale; cerinte ale Consiliului National de Acreditare si Atestare etc.)
  • prevenirea manifestarii fenomenului negativ – plagiatul in procesul de cercetare stiintifica.

Campania a avut ca grup tinta: studentii de la ultimul an de studiu ai ciclurilor licenta, masterat si doctorat, precum si conducatorii stiintifici ai tezelor de licenta/master/doctor.

Activitatile in cadrul CSA au fost organizate in spatiile Centrului de Informare si Documentare ULIM.

Specificul editiei 2011: In functie de reperele profesionale ale anului 2011, editia CSA se distinge prin:

  • asigurarea accesului pentru vizualizarea si documentarea publicatiilor
  • provocarea si sprijinirea interesului studentului, de echipa si individual, orientat spre cresterea performantei in procesul cercetarii universitare
  • organizare in colaborare cu Senatul studentesc
  • oferirea mini-cursurilor in sprijinul elaborarii, prezentarii si utilizarii in text a referintelor bibliografice: „Referinte bibliografice pentru documente tiparite” , „Referinte bibliografice pentru documente oficiale”.

Activitatile care au fost petrecute in cadrul CSA:

Nr d/r

Activitati programate

Realizate

Responsabil

1.

Expozitii:

§ informationale

§ tematice

2

3

N. Ghimpu

A. Nagornaia

T. Panaghiu

2.

Consultatii individuale si de grup:

§ elaborarea, prezentarea si citarea referintelor bibliografice pentru tezele de licenta/ masterat/ doctorat

§ structura/designul tezelor de licenta/ masterat/ doctorat

§ intocmirea foii de titlu a tezelor de licenta/ masterat/ doctorat

§ oranduirea tabelelor, graficelor, diagramelor si figurilor

350

N. Ghimpu

V. Malencaia

L. Corghenci

3.

Mini-cursuri in cadrul Clinicii Informationale: Utilizarea paginii WEB DIB, Utilizarea catalogului electronic; Referinte bibliografice: elaborare, prezentare, citare

25

N. Ghimpu

V. Malencaia

4.

Lectie publica: „Surse de informare: categorii, selectare, prelucrare si percepere”

1

L. Corghenci

N. Ghimpu

T. Beglita

5.

Sprijinirea utilizarii bazelor de date, oferite de catre DIB:

Moldova actuala, HINARI, EBSCO, e-Books

Moldova actuala – 46

Baze de date on-line — 26 accesari

e-Books — 38

V. Malencaia

A. Nagornaia

N. Ghimpu

6.

Redactarea referintelor bibliografice ale studiilor stiintifice

46 liste / 2 300 titluri documente

N. Ghimpu

7.

Sondaj pe marginea eficientei Campaniei

Repartizate/completate 31 de chestionare

N. Ghimpu

V.Malencaia

 

Impactul Campaniei

Indicatori statistici

total vizitatori ULIM – 350 studenti, cadre didactico-stiintifice

utilizatori externi – 7 studenti (Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice)

zile functionale ale Campaniei – 68 zile

intrari per zi – 5 utilizatori

prezentarea in acces liber a expozitiei de documente a celor mai bune teze de licenta si de masterat din anul 2009-2010 de studiu, fiind expuse 9 exemplare de teze, din care 4 — de master si 5 — de licenta, in limbile romana, rusa si engleza

expozitii de carte in acces liber; 15 exemplare/per expozitie, total – 75 de publicatii; Teme ale expozitiilor: „Cum se scrie o lucrare stiintifica”, „Cum se scrie o teza de licenta”, „Indicatii metodice privind elaborarea tezei de licenta”, „Accesul la Informatie: iti cunosti drepturile ?”, „Dezvolta-ti abilitatile de comunicare: idei pentru prezentari de succes”.

Indicatori calitativi: insemne in Registrul Campaniei in Sprijinul Absolventului, aprecieri ale vizitatorilor CSA, de exemplu:

„Multumiri DIB-ului pentru organizarea Campaniei in Sprijinul Absolventului!” (Marina Arsenii, masteranda anului II, Facultatea Stiinte Economice)

„Sunt profund impresionata de Campania in Sprijinul Absolventului, si tin pe aceasta cale sa le multumesc din suflet organizatorilor pentru tot ajutorul, pe care l-am primit la elaborarea tezei de masterat” (Viorica Caraus, masteranda anului II, Facultatea Limbi Straine si Stiinte ale Comunicarii)

„Am audiat o informatie ampla asupra tezei mele de licenta, care m-a ajutat foarte mult, multumesc DIB pentru ca lucrati pentru noi, studentii (03.06.2011).

Rezultatele sondajului asupra eficientei

Campaniei in Sprijinul Absolventului :

Nota: Cifrele indicate reprezinta optiunile, expuse de catre studentii chestionati.

Cat de des ati beneficiat de ofertele Campaniei SA:

zilnic 1

o data in saptamana 5

o data in 10 zile 8

o data in luna 12

alte variante ___________4

Incercuiti trei dintre activitatile, deosebit de utile pentru Dvs., oferite in cadrul Campaniei:

expozitie ale tezelor de licenta/ master/doctor 21

prezentarea mostrelor de referinte bibliografice 22

consultatii individuale 22

ciclul de traininguri 0

mini-cursuri 1

altele (concretizati) 1

Ce sprijin/ajutor ati obtinut in cadrul Campaniei:

asistenta informationala in elaborarea tezei de licenta, de master 17

consultatii individuale 20

elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice 18

consultanta in utilizarea bazelor de date 12

alte informatii necesare 3.

Sugestii, propuneri, imbunatatiri pentru campaniile ulterioare:

extinderea spatiilor si metodelor de organizare a activitatilor Campaniei (in aule universitare, flash mob-uri etc.)

diversificarea tematica a continutului tezelor de licenta/masterat, prezentate in cadrul expozitiilor

repartizarea functionala a activitatilor Campaniei pe durata intregii perioade a acesteia (cel putin – 1 activitate per zi)

unificarea cerintelor de elaborare, prezentare si citare a referintelor bibliografice (elaborarea de catre DIB a unei publicatii universitare, aprobata de Consiliul Educational ULIM ori Senatul ULIM etc.)

eficientizarea relatiilor cu structurile studentesti: Senat, Sindicat

diversificarea parteneriatului profesional cu conducatorii/consultantii tezelor de licenta/masterat (la inceputul Campaniei: lucru in catalogul electronic, prezentari de baze de date, mostre de referinte bibliografice etc.).

Elaborat: Vera Malencaia, Natalia Ghimpu

Redactie: Ludmila Corghenci

28 iunie 2011

_____________________________________________________________________________

UNIVERSITATEA LIBERA INTERNATIONALA DIN MOLDOVA

DEPARTAMENTUL INFORMATIONAL BIBLIOTECONOMIC

SERVICIUL CONTROL PROCES EDUCATIONAL

SENATUL STUDENTESC

SINDICATUL STUDENTESC

„Aprob”

Z. Sochirca,director general

21 februarie 2011

Campania in Sprijinul Absolventului ULIM (CSA) editia 2011

(concept)

Orientarea DIB pentru diversificarea serviciilor info-bibliotecare, implementarii managementului calitatii isi gaseste reflectare in Campania „In sprijinul Absolventului ULIM”, organizata anual in lunile februarie-iunie.

„Campania in sprijinul Absolventului” (CSA) – este o activitate complexa de informare, documentare si invatare, orientata pentru satisfacerea cerintelor si necesitatilor informationale, provocate de perioada de finalizare a studiilor de licenta si master (elaborarea, prezentarea si sustinerea tezelor de licenta; sustinerea examenelor de absolvire; rezumate si rapoarte etc.).

Scopul CSA:

• a contribui la amplificarea culturii informationale a viitorului specialist

• a promova viziunea privind procesul de informare si documentare drept suport indispensabil procesului de instruire continua (principiu inerent Procesului de la Bologna);

• a forma deprinderi de gestionare a informatiei (tehnici de munca intelectuala)

• a facilita procesul de informare si documentare privind scrierea unei lucrari stiintifice

• a promova, a informa grupul tinta de utilizatori asupra prevederilor legale privind prezentarea studiilor stiintifice (Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe; standarde nationale; cerinte ale Consiliului National de Acreditare si Atestare etc.)

• prevenirea manifestarii fenomenului negativ – plagiatul in procesul de cercetare stiintifica.

Grup tinta: studentii de la ultimul an de studiu ai ciclului licenta, masterat si doctorat, precum si conducatorii stiintifici ai tezelor de licenta/master/doctor.

Termen, spatiul organizarii activitatilor: Activitatile in cadrul CSA vor fi organizate in spatiile Centrului de Informare si Documentare ULIM, a Salii Polivalente de Lectura nr. 2, in perioada 23 februarie – 10 iunie 2011.

Specificul editiei 2011: In functie de reperele profesionale ale anului 2011, editia CSA se distinge prin:

• organizare in colaborare cu Senatul studentesc

• organizarea activitatilor in cadrul Programului „Fidelizarea utilizatorului DIB” (desemnari individuale; implicarea studentilor si cadrelor didactico-stiintifice drept creatori de continuturi)

• semnul Anului Accesului Deschis la ULIM

• organizarea ciclului de activitati in scopul promovarii noii Legi privind dreptul de autor si drepturile conexe

Activitati si responsabilitati:

Nr. d/r

Activitati, procese

Termen realizare

Responsabil

1.

Inaugurarea Campaniei in Sprijinul Absolventului ULIM

23 febr. 2011, ora 12.30

Z. Sochirca

L. Corghenci

2.

Expozitie de documente: „In sprijinul elaborarii si prezentarii tezelor de licenta/master/doctor» (expunerea celor mai bune teze de licenta si de master din ultimul an de studiu)

23 febr. 10 iun. 2011

N. Ghimpu

3.

Expozitii de documente: „Cum se scrie o lucrare stiintifica», „Cum se scrie o teza de licenta», „Dezvolta-ti abilitatile de comunicare: idei pentru prezentari de succes», „Accesul la Informatie: iti cunosti drepturile ?»

-//-//

A. Nagornaia

4.

Consultatii individuale si de grup pe marginea elaborarii tezelor de licenta/master/doctor

23 febr. — 10 iun. 2011

L. Corghenci

N. Ghimpu

A. Nagornaia

5.

Sprijinirea utilizarii bazelor de date, oferite de catre DIB

-//-//

N. Ghimpu

V. Mosneaga

6.

Mini-cursuri in cadrul Clinicii Informationale, orientate pentru formarea competentelor informationale si de invatare:

Conform orarului

Personalul DIB

7.

Ciclul de traininguri „O prezentare de succes: arta de a comunica si de a convinge»:
• Antrenamentul vorbirii
• Retorica. Arta de a convinge
• Cum sa prezentam cu succes un studiu stiintific
• Cum sa comunicam ca sa ne angajam

Fiecare zi de joi, ora 15.00 — 16.00

L. Corghenci

Senatul studentesc

8.

Statut de autor de publicatii. Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe. Prevenirea plagiatului

21 aprilie, 2011, ora 12.30

A. Nagornaia

Sindicatul studentesc

9.

Accesul Deschis si facilitarea accesului la informatie. Reviste de profil, acreditate de CNAA

16 martie,

11 mai

L. Corghenci

10.

Totaluri, sinteze. Desemnarea Celui mai Fidel utilizator in cadrul CSA

10 iunie 2011

L. Corghenci

N. Ghimpu

Promovarea CSA: relatii directe cu unitatile de structura ULIM; amplasarea informatiei-avize in spatiile ULIM; amplasarea informatiei pe pagina WEB ULIM, DIB; amplasarea informatiei pe monitorul din vestibulul blocului 1 al ULIM; informatii radio ULIM; publicarea unui articol in revistele de specialitate; prezentarea unei comunicari in cadrul Symposia Investigatio Bibliotrheca, editia 2012.

Impactul Campaniei: CSA, contribuind la promovarea si implementarea culturii informatiei si a invatarii, ofera sansa de transformare a DIB intr-un centru de invatare deschisa. Este vorba despre garantarea accesului organizat si continuu la informatie in scopul dobandirii si reinnoirii capacitatilor necesare pentru o participare sustinuta intr-o societate cognitiva, precum si dezvoltarea unor retele deschise de oportunitati pentru informare/invatare. Prin intermediul CSA studentul ULIM invata cum sa utilizeze instrumentele muncii individuale, documentarii si informarii obligatorii si suplimentare. Campania faciliteaza formarea de perspectiva a unui bun profesionist, care a constientizat ca informatia este o putere, iar modernizarea si actualizarea cunostintelor si deprinderilor este un proces realizat pe parcursul intregii vieti (acceptarea principiului invatarii continue).

Evaluarea CSA:

• evaluare initiala (analiza solicitarilor si a nivelului de cultura informationala a grupului tinta; discutii in acest scop cu personalul serviciului Relatii cu publicul; analiza statistica a componentei grupului tinta etc.);

• evaluare curenta (observatii; urmariri; discutii cu studentii; completarea de catre clienti a „Registrului de propuneri si sugestii” s.a.);

• evaluare finala (analiza chestionarului, sinteze, totaluri).

Evaluarea impactului CSA se va efectua in baza diverselor metode – observari, analiza opiniilor studentilor in forma orala, discutii cu beneficiarii etc. La fel va fi implementat un mini – chestionar in scopul determinarii eficacitatii CSA. (a se vedea anexa nr. 2).

Anexa nr. 1

Orar al mini/cursurilor, oferite in cadrul CSA

Nr. d/r

Tema si continutul cursului

Termen realizare (ziua saptamanii)

Formator

Loc

1.

„Cum se conspecteaza un document» In cadrul cursului sunt promovate metode de lectura rapida, modalitati de analiza si sinteza a informatiei, de conspectare

Luni,

ora 10.00 — 11.00

14.00 — 15.0

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

2.

„Utilizarea catalogului electronic«

Cursul are drept scop formarea deprinderilor de utilizare a catalogului electronic, de selectare a informatiei in functie de nume autor, titlu document, tema, cuvant-cheie. Soft-ul utilizat — TINLIB — constituie baza crearii cataloagelor electronice in institutiile informationale din Republica Moldova

Marti,

ora 10.00 — 11.00

14.00 — 15.00

E. Turcan

A. Nagornaia

M. Bejenari

Sala de Lectura nr. 1 (et.5, bl.1)

Sala Polivalenta de Lectura nr. 2 (et.6, bl.1)

Sala de Lectura nr.3 (et.4, bl.3)

3.

„Utilizarea paginii WEB DIB. Servicii informationale electronice» Cursul ofera informatii si demonstratii privind potentialul informational, promotional al paginii WEB DIB. Servicii informationale oferite prin intermediul paginii WEB: expozitii tematice si ale publicatiilor cadrelor didactice ULIM, servicii de referinte, buletine informationale

Miercuri,

ora 10.00 — 11.00

14.00 — 15.00

N. Ghimpu

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

4.

„Baza de date „Moldova actuala: continut si utilizare» Cursul are drept scop formarea competentelor de utilizare a bazei de date de documente legislative: cautarea informatiei in functie de titlu document, numar si data de promovare, tema etc.

Joi,

ora 10.00 — 11.00

14.00 — 14.30

N. Ghimpu

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

5.

„Baze de date on-line, oferite de catre DIB»

Cursul este orientat pentru formarea competentelor privind selectarea si gestionarea informatiei in cadrul bazelor de date (acces DIB) si repozitorii cu acces deschis

Joi,

ora 11.00 — 12.00

14.30 — 15.00

N. Ghimpu

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

6.

„Referinte bibliografice: elaborare si prezentare»

Cursul are scopul de a forma deprinderile de elaborare, prezentare si citare a referintelor bibliografice pentru articole, teze de licenta, teze de master si alte materiale

Vineri,

ora 11.00 — 12.00

15.00 — 16.00

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

Anexa nr. 2

Mostra chestionar

Cat de des ati beneficiat de ofertele Campaniei SA:

zilnic

o data in saptamana

o data in 10 zile

o data in luna

alte variante ___________

Incercuiti trei dintre activitatile, deosebit de utile pentru Dvs., oferite in cadrul Campaniei:

expozitie ale tezelor de licenta/ master/doctor

prezentarea mostrelor de elaborare si prezentare a referintelor bibliografice

consultatii individuale

ciclul de trainiguri

mini-cursuri

altele (concretizati)

Ce sprijin/ajutor ati obtinut in cadrul Campaniei:

asistenta informationala in elaborarea tezei de licenta, de master

consultatii individuale

elaborarea si prezentarea referintelor bibliografice

consultanta in utilizarea bazelor de date

alte informatii necesare

Ce propuneri si sugestii aveti ?

_____________________________________________________

_________________________________________________________

Elaborare finala: L. Corghenci

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>