A. Guţu, prim-vicerector ULIM A. Busuioc, DIB ULIM I. Cerneauscaite, director DIB ULIM L. Corghenci, Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova V. Lupu, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova L. Povestca, DIB ULIM E. ŢURCAN, Biblioteca Ştiinţifică USARB V. ŢURCAN, DIB ULIM

Read More →