A. Guţu, prim-vicerector ULIM A. Repanovici, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România V. Bunescu, NOVATECA I. Cerneauscaite, director DIB ULIM  L. Corghenci, Biblioteca Naţionala a Republicii Moldova L. Tcaci, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” T. Gangan, coordonator CID, DIB ULIM V. Topalo, Biblioteca Ştiintifică USARB V. Chitoroaga, Camera Naţională a Cărţii din Moldova

Read More →