Acord de colaborare cu Biblioteca Universităţii Slavone Încheiat la 30 ianuarie 2015, Acordul prevede schimbul reciproc de publicaţii universitare, participarea/organizarea reciprocă la reuniuni profesionale, organizarea de stagii şi un schimb eficient de experienţe reprezentative. Acord de colaborare cu Camera Naţională a Cărţii Încheiat între Departamentului Informaţional Biblioteconomic şi Camera Naţională a Cărţii, la 20 februarie […]

Read More →

Servicii oferite: Consultarea documentelor din colecţiile ştiinţifice de bază: Filosofie;  Psihologie şi Asistenţă Socială; Ştiinţe ale Educaţiei; Relaţii internaţionale, Politologie; Istorie; Drept Colecţii speciale (referinţe, disertaţii şi autoreferate, cărţi cu autografe,  colecţii ale Ambasadelor, publicaţii editate sub egida ULIM) Centrul de Informare a Uniunii Europene Centrul de Informare şi Documentare ULIM Rezervări de titluri solicitate […]

Read More →

Sala de Lectură nr. 1 Servicii oferite: Consultarea documentelor din colecţiile ştiinţifice de bază: Economie, ştiinţe economice, Informatică şi Inginerie, Biomedicină şi Ecologie, Silvicultură Împrumut de documente la domiciliu Împrumut interbibliotecar Rezervări de titluri solicitate pentru un interval de timp Servicii la distanţă (prin telefon, e-mail) Acces la catalogul electronic Acces la Repozitoriul Instituţional şi […]

Read More →

Nume Post Contacte Botnaru Irina Master în Jurnalism, Imagologie şi Relaţii PubliceBibliotecar contact – Facultatea Drept Director interimar Tel. 212418/260 icerneuscaite@ulim.md Povestca Lilia Dezvoltarea resurselor info-documentare Bibliotecar cu responsabilităţi pentru procesul de catalogare şi clasificare Tel.212418/218 lpovestca@ulim.md Busuioc Ana Dezvoltarea sistemelor informaţional-tehnologice Bibliotecar Tel. 212418/252 abusuioc@ulim.md Gangan Tatiana Centrul de Informare și Documentare Bibliotecar consultant […]

Read More →