What can openness do for teachers (Slideshow) A report on the Re-use and Adaptation of Open Educational Resources (OER):An Exploration of Technologies Available (2012) Open Educational Resources MOOC Trends in 2015: The Death of Free Certificates Searching for OERs MOOC Trends in 2015: The Death of Free Certificates

Read More →

ABYZ News Links – contains links to newspapers and news sources from around the world. Aileena Media Index – organized by region. Alan Soon’s Newslinks – a small, highly selective, international directory. All Newspapers.com Inc. – offers links to top stories and to local, national, and international newspapers, magazines, electronic media, and news agencies. Alpha […]

Read More →

ZIUA EUROPEI Adrese electronice tematice Drept. Ştiinţe Juridice Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism Litere Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei 40 de site-uri educaționale gratuite 11 resurse educaționale gratuite

Read More →

Biblioteca Naţională a Rusiei din Sankt-Petersburg Biblioteca de Stat a Rusiei Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia Biblioteca Publică Ştiinţifico-Tehnică de Stat a Rusiei Centrul Informaţional Biblioteconomic al Academiei de Studii Economice a Rusiei „G.V. Plehanov” Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Lomonosov” din Moscova Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Relaţii Internaţionale din Moscova Biblioteca […]

Read More →

Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca Biblioteca Universităţii Valahia Târgovişte Biblioteca Universităţii Politehnica din Timişoara Biblioteca Centrală a Universităţii Transilvania Brasov Biblioteca Universitară Craiova

Read More →

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Biblioteca Academiei de Studii Economice Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă Biblioteca Republicană de Informare Tehnico – Ştiinţifică Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu Biblioteca Publică de Drept

Read More →

Regulamentul cu privire la functionarea incubatoarelor educationale si inovationale . REGULAMENT privind distinctiile Universitatii Libere Internationale din Moldova. Regulamentul de organizare si functionare a filialilor, delocalizarilor, reprezentantelor, centrelor de selectie, orientare profesionala si consultanta ale ULIM de peste hotare . Regulamentul privind organizarea si desfasurarea stagiilor de practica . PLANUL DE ACȚIUNI privind eficientizarea activității de […]

Read More →

Aspecte generale Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană (PDF) Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe […]

Read More →