Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM

 (bloc 1, etaj 6, Sala Polivalentă de Lectură nr.2)

Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM (CIUE ULIM) (instituit la 17 mai 2013) este unul dintre compartimentele structurii organizaţionale universitare, plasat în subordinea administrativă a Rectorului ULIM, fiind instituit în structura Departamentului Informaţional Biblioteconomic. CIUE este deschis şi susţinut de către Uniunea Europeană.

Misiunea CIUE:

 • asigurarea/lărgirea accesului membrilor comunităţii universitare la informaţii economice, politice, sociologice, legislative şi la alte produse informaţionale ale activităţii Uniunii Europene şi politicii de dezvoltare europeană:  integrarea europeană pentru învăţământul universitar, formare şi educare, precum şi activitatea de cercetare
 • promovarea politicilor, instrumentelor, strategiilor şi activităţilor UE în scopul formării culturii informaţiei, a cunoaşterii şi facilitării procesului de europenizare/globalizare.

Servicii, activităţi:

 • accesul liber la resursele documentare ale CIUE
 • prezentări bibliografice, elaborări/difuzări de sinteze bibliografice
 • training-uri pe marginea utilizării bazelor de date şi altor instrumente informaţionale
 • trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul UE http://europa.eu
 • asistenţa informaţională la cerere
 • organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni publice şi promoţionale
 • ţinerea meniului „Centrul de Informare a Uniunii Europene în cadrul ULIM” pe pagina WEB DIB (link la pagina WEB ULIM)
 • elaborarea e- buletinului electronic “Intrări noi în CIUE”
 • activităţi ştiinţifico-informaţionale (reuniuni, prezentări şi lansări de publicaţii, lecţii publice, prezentări ale experţilor UE etc.) – în colaborare cu Centrul de Cooperare Internaţională
 • cooperări şi schimb de experienţă cu centrele similare din ţară şi străinătate.
 1. Parlamentul European
 2. Consiliul Uniuni Europene
 3. Comisia Europeană
 4. Curtea Europeană de Justiţie
 5. Curtea Europeană de Conturi
 6. Comitetul Economic şi Social European
 7. Ombudsmanul European
 8. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 9. Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE
 10. Delegatia Uniunii Europene în Republica Moldova
 11. Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina

 

Activităţi realizate în perioada  9-23 mai 2016,
prilejuite de consemnarea Zilei Europei,
în scopul promovării valorilor europene 

Nr d/r Activitate Data/ora Responsabil Locaţie Grup ţintă
1. Expoziţii tradiţionale şi on-line, prezentări Power Point în Holul Central:

ü  Zece priorităţi pentru Europa: Să cunoaştem şi sî înţelegem politicile Uniunii Europene

ü  Uniunea Europeană în cifre şi fapte

ü  Tineretul în contextul integrării europene a Republicii Moldova

 

9- 23 mai

 

A. Busuioc

C. Gârlea

V. Moşneaga

 

 

 

Centrul de Informare al Uniunii Europene la ULIM,

bloc 1, etaj 6

http://library.ulim.md/index.php/servicii-si-produse/expoziii-on-line/expoziii-tematice

Studenţi, cadre didactice
2  Lecția publică, cu genericul: „Obiectivele de dezvoltare ale mileniului în contextul implementării directivelor de mediu ale UE”, susținută de către Dumitru Drumea, dr. în geologie, conf. univ.  

12 mai, ora 12.30

 

S. Beletea

Facultatea Biomedicină şi Ecologie

 

Centrul de Informare al Uniunii Europene la ULIM,

bloc 1, etaj 6

 

3. Masă rotundă cu genericul:   “De ce avem nevoie de o lege a egalităţii?”. Expert: Veaceslav Bălan, coordonator, Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR)  

17 mai,

ora 10:00-11:00

 

I.Cerneauscaite

C. Gârlea

 

Centrul de Informare al ONU la ULIM,

bloc 1, etaj 6

 

Studenţii facultăţilor Drept, relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism şi alţii
4 Lansare de carte: „Convenția Europeană a Drepturilor Omului: obligații pozitive și negative”, monografie, semnată de dl. Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție  

18 mai,

ora 16.00

 

I.Cerneauscaite

 

Facultatea Drept

 

Centrul de Informare al Uniunii Europene la ULIM,

bloc 1, etaj 6

 

5. Asigurarea accesului membrilor comunităţii universitare la baza de date EUBookShop  şi promovarea acesteia prin:

ü  prezentarea generală a bazei de date

ü  prezentarea celor mai noi apariţii disponibile pe site-ul EU Bookshop.

 

 

9-23 mai

 

A.Busuioc

 

L. Corghenci

I. Cerneauscaite

Sălile de lectură DIB Comunitatea universitară
6. Prezentări pe Monitorul din Holul Central ULIM a ciclului de prezentări informaţional-documentare „Uniţi în diversitate” (în Power Point) 12-23 mai A.Busuioc  

Holul Central ULIM

-//-//
7. Masă rotundă: „Ce însemnă să fii cetăţean al Uniunii Europene”. Invitat special: reprezentatului Delegaţiei UE Wicher Slagter, seful Secţiei Politica si Economie, EUD  

20 mai 2016, ora 10.00

 

 

I.Cerneauscaite

C. Gârlea

A. Bucuioc

 

Centrul de Informare a Uniunii europene în cadrul ULIM (bl.I, et.6)

 

-// – //