Centrul de Limbă şi Cultură Chineză (bloc 3, etaj 4)

 

Centrul de Limbă şi Cultură Chineză (CLCC) suplimentează procesul educaţional universitar, completându-l cu informaţii utile. Acesta amplifică interesul pentru învăţarea curentă şi permanentă, cunoaşterea limbilor şi civilizaţiilor străine, interesul pentru implicaţii in proiecte şi programe coordonate, mobilitatea studenţilor şi cea profesională.

 

CLCC funcţionează in cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic din anul 2010, fiind parte componentă a Sălii de Lectură nr. 3 „Filologie Romano-Germanică”, constituit în colaborare şi urmare a creării în cadrul ULIM a Institutului Confucius.

 

Misiunea CLCC: facilitarea, lărgirea accesului la informaţie şi documente pentru utilizatorii studenţi, cadre didactico-ştiinţifice şi alte categorii de utilizatori, interesaţi de cunoaşterea limbii, istoriei, culturii şi civilizaţiei chineze, îmbunătăţirea activităţilor de parteneriat, promovând imaginea şi experienţa ULIM.

 

Funcţii, activităţi:

  • patrimonială (ţine de crearea, gestionarea şi dezvoltarea/valorificarea colecţiei de documente, axate pe istoria, cultura şi civilizaţia Chinei, cultivarea limbii chineze; reflectarea publicaţiilor achiziţionate în catalogul electronic ULIM; identificarea resurselor electronice de informare şi promovarea informaţiei despre acestea)
  • comunicaţională (se materializează în servicii de consultare/împrumut a documentelor; asigurarea accesului la documentele din colecţia CLCC şi baze de date activităţi promoţionale biblioteconomice – expoziţii, prezentări bibliografice, derulări în Power Point, liste de publicaţii achiziţionate etc.)
  • informaţională ( concretizare în elaborarea de liste/bibliografii tematice (în colaborare cu Institutul Confucius); utilizarea metodei DSI pentru cei interesaţi privind activitatea CLCC; efectuarea cercetărilor bibliografice de profil)
  • biblioteconomică (promovarea experienţelor biblioteconomice chineze; organizarea reuniunilor profesionale)
  • cultural-promoţională (activităţi promoţionale şi culturale – expoziţii, prezentări bibliografice, derulări în Power Point, liste de publicaţii achiziţionate etc.; sprijinirea/organizarea activităţilor culturale în scopul promovării tradiţiilor culturii chineze, evenimentelor deosebite (în colaborare cu Institutul Confucius, Ambasada Chinei etc.).