Comunicat pe marginea implicărilor şi participărilor bibliotecarilor Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM
la Conferinţa Aniversară ABRM „Biblioteca mai mult decât Biblioteca: Integrare, Inovare şi Informaţie pentru toţi” (16-18 noiembrie 2011)

Personalul Departamentului Informaţional Biblioteconomic, ULIM, a participat la organizarea lucrărilor Conferinţei aniversare ABRM prin diverse forme şi metode:

 • aspecte organizaţionale preventive, elaborarea proiectului Programului Conferinţei (L. Corghenci, dir. adjunct)
 • iniţiativa Zinaidei Sochircă privind lansarea invitaţiei de a participa la lucrările Conferinţei preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord, SUA, Wanda Browne, întreţinerea corespondenţei on-line
 • acoperire organizaţională, cazare şi suport informaţional pentru vizita W. Browne (Z. Sochircă, director general)
 • participări la şedinţele Biroului ABRM în perioada de pregătire a Conferinţei, implicaţii pentru elaborarea scrisorilor-invitaţii (Z. Sochircă, dir., L. Corghenci, dir. adjunct)
 • înregistrarea fişelor participanţilor la lucrările secţiunilor, comisiilor şi şedinţei în plen a Conferinţei ABRM şi repartizarea acestora organizatorilor-responsabili (L. Corghenci, dir. adjunct)
 • organizarea mesei rotunde „Asociaţii ale Bibliotecarilor şi Bibliotecilor: să ne cunoaştem şi să colaborăm”, cu participare internaţională: membrii Biroului ABRM, preşedinta Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord, SUA (W. Browne), preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România (M. Regenală), bibliotecar de la Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi (V. Dicu) (16 noiembrie 2011) – Secvenţe foto
 • organizarea atelierului „Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru Biblioteci” (17 noiembrie 2011, total participanţi – circa 70 de persoane, reprezentanţi ai diverselor reţele de biblioteci, IREX etc.) – Secvenţe foto
 • participare la lucrările secţiunilor, atelierelor Conferinţei aniversare, 17 noiembrie 2011, şedinţei în plen din 18 noiembrie (total – 13 participanţi):
 • Z. Sochircă, L. Corghenci – conferinţa „Dezvoltarea şi susţinerea Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord prin voluntariat şi leadership”, susţinută de W. Browne, preşedintă
 • Z. Sochircă, director general, T. Levinţa, şef serviciu – sesiunea de comunicări „Biblioteca universitară: creativitate şi inovaţie în organizarea şi diseminarea informaţiei”, organizată de secţiunea ABRM „Biblioteci universitare şi specializate” şi Biblioteca Centrală Universitară a USM
 • Z. Sochircă, director general, T. Begliţă, bibliotecar – conferinţa „Inovare pentru informare: Inovaţia în management”, organizată de secţiunea ABRM „Biblioteci publice” şi Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
 • V. Moşneaga, bibliograf – atelier profesional „Bibliotecile din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate: actualitate, probleme, perspective, soluţii”, organizat de secţiunea ABRM „Biblioteci de Colegii şi Şcoli Profesionale” şi Biblioteca Colegiului de Transporturi
 • L. Corghenci, director adjunct – atelier profesional „Biblioteca Şcolară: provocări şi exigenţe moderne”, organizat de secţiunea de profil ABRM şi Biblioteca LT „Gh. Asachi”
 • N. Ghimpu – atelier profesional „Cultura informaţiei: proiecte şi activităţi de succes în biblioteci”, organizat de comisia ABRM „Cultura Informaţiei” şi Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”
 • V. Moşneaga, bibliograf, S. Burac, inginer – sesiunea de comunicări „Tehnologiile informaţionale în biblioteci: probleme cotidiene şi căi de soluţionare”, organizată de comisia ABRM „Informatizare şi tehnologii informaţionale” şi Biblioteca Ştiinţifică a ASEM
 • T. Panaghiu, şef oficiu – atelier profesional „Catalogarea documentelor: cazuri dificile”, organizat de comisia ABRM „Catalogare şi Indexare”, Camera Naţională a Cărţii şi Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică
 • L. Corghenci, dir. adjunct, T. Levinţa, şef oficiu, A. Sacovici, bibliotecar, I. Cerneauscaite, bibliotecar, M. Bejenari, şef oficiu, Iu. Vozian, bibliotecar, S. Bletea, bibliotecar, T. Begliţă, bibliotecar – atelier „Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci”, organizat de comisia ABRM „Formarea Profesională continuă, Etică şi Deontologie” şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
 • Z. Sochircă, director general, L. Corghenci, dir. adjunct, A. Nagornaia, şef oficiu – şedinţa în plen
 • prezentarea a 6 comunicări în cadrul reuniunilor menţionate
  Corghenci L. : Biblioteca şcolară: aspecte şi direcţii de augmentare a integrării profesionale
  Corghenci L. : Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM
  Panaghiu T. : Fişier de autoritate a persoanelor fizice: experienţeDIB ULIM
  Levinţa T. : e-Portofoliu educaţional al cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM – organizarea şi utilizarea colecţiei
  Ghimpu N.: Rolul Comunicării Vizuale în formarea Culturii Informaţiei
  Moşneaga V. : Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic virtual
 • multiplicarea „Manifestului IFLA privind Statistica de Bibliotecă” şi includerea acestuia în mapele, difuzate în cadrul şedinţei în Plen (80 de exemplare)
 • elaborarea comunicatelor-sinteză pe marginea lucrărilor şedinţei în plen şi a atelierului „Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci” (pentru pagina WEB ABRM; L. Corghenci)
 • selectarea, redactarea şi prezentarea materialelor pentru Buletinul ABRM (ediţie specială) (textele comunicărilor, prezentate în cadrul atelierului „Formarea profesională continuă: implicaţii ale ABRM. Impact pentru biblioteci”.

 

Elaborat: L. Corghenci, director adjunct
23 noiembrie 2011