20 de ani DIB – 2012

Sapientia et virtus

Comunicat final

pe marginea lucrărilor Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 4-a, aniversară cu participare internaţională

2 februarie 2012

Secvente foto

Comunicari

Ediţia a 4-a a Symposia Investigatio Bibliotheca a avut drept generic: „Biblioteca Universitară şi implementarea Principiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior: resurse documentare, servicii şi produse informaţionale, cultura informaţiei”:

Reuniunea profesională, organizată de Departamentul Informaţional Biblioteconomic şi fiind prilejuită de consemnarea a 20 de ani de la constituirea ULIM şi a DIB, a avut drept scop:

accentuarea dimensiunii informaţionale în procesul de implementare a Principiilor Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova

analiza şi sinteza activităţii profesionale creative a personalului bibliotecilor universitare

promovarea bunelor experienţe

amplificarea interesului personalului pentru munca de cercetare; îmbinarea organică a intereselor instituţionale cu cele personal-profesionale

augmentarea locului, rolului, imaginii bibliotecii universitare în modernizarea învăţământului superior

Spaţiul lucrărilor: Aula Magnifică ULIM (bl. 3, et. 4)

Membrii de onoare ai Prezidiului Symposia (implicaţii cu mesaje de salut): dr. Ana Guţu, prim vice-rector ULIM, parlamentar, dr. habilitat Nicolae Ţâu, vice—rector ULIM pentru Relaţii Internaţionale, Elena Petrov, consultant principal, direcţia învăţământ superior, Ministerul Educaţiei, dr. habilitat Gheorghe Postică, vice-ministru al Culturii, Valerie Colby, Prim Secretar pentru Cultură şi Presă al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Mariana Harjevschi, vice-preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica, Zinaida Sochircă, director general al Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM, moderator şi gazdă

Aria geografică, funcţională şi instituţională a participanţilor:

aria geografică: participanţi din Republica Moldova, din România şi SUA

aria funcţională: manageri superiori şi funcţionali de bibliotecă, bibliotecari, cadre didactice, metodişti ai DGETS (mun. Chişinău) etc.

aria instituţională: reprezentanţi ai tuturor bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, Camerei Naţionale a Cărţii, bibliotecilor de colegii şi şcolare, Centrului de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Academiei de Ştiinţe, profesori ai Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM etc.

Prezenţa mass-media şi reflectarea informaţiei privind Symposia Investigatio Bibliotheca:

Nr d/r

Diseminarea informaţiei către

Prezenţi la lucrările Symposia Investigatio Bibliotheca

Rezultatul participării reprezentanţilor mass-media

1.

Postul TV Moldova 1

Elena Gudumac, redactor-prezentator, departamentul Ştiri

„Mesager” (lb. rom şi lb. rusă), interviuri: Z. Sochircă, L. Corghenci, T. Balaşev (Bucureşti) (2.02.2012)

2.

Postul Radio Naţional

Nicolae Becciu, corespondent

Interviu : Z.Sochircă, difuzarea informaţiei generale în cadrul ştirilor, 2.02.2012)

3.

Cotidianul „Timpul de dimineaţă”

Ion Macovei, reporter

Descrierea bibliografică a publicaţiei

4.

Postul Euro TV

Ana Smolniţchi prezentator

http://www.eurotv.md/stire-bibliotecile-traditionale-istorie

interviu: Z.Sochircă, Informaţie prezentată în cadrul Ştirilor, 2.02.2012,

ora 20.30

5.

Radio „Vocea Basarabiei”

Viorel Munteanu, reporter

interviu: Z.Sochircă

6.

Portal de ştiri Moldova. org

V. Balan

Montarea materialului filmat pentru prezentare on-line

7.

Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”

Difuzarea informaţiei pentru posturi TV, radio, ziare

Complexitatea Symposia Investigatio Bibliotheca: Axe de conţinut: resursele documentare ale bibliotecii universitare: dezvoltare, acces, utilizare; servicii şi produse: orientare pentru diversificare; cultura informaţiei: prezenţă indispensabilă integrării învăţământului superior în Procesul Bologna.

Programul a inclus Conferinţă on-line: „Teaching Library Instructions”, speaker – Wanda Brown, Associate Dean, Z. Smith Reynolds Library, Wake Forest University, North Carolina, USA (moderator: Zinaida Sochircă, moderator/traducător: Mariana Harjevschi). În cadrul Conferinţei a fost expusă/promovată experienţa Wake Forest University privind formarea culturii informaţiei. Dna Wanda Brown este cunoscută comunităţii profesionale prin participarea Domniei Sale la lucrările Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (16-18 noiembrie 2011).

Indicatori statistici şi logistici:

total participanţi/audienţi – 87 persoane, inclusiv /participanţi/audienţi din partea DIB – 17 persoane; programate – 20 comunicări, prezentate – 18 comunicări, inclusiv din partea ULIM, DIB – 9 comunicări

comunicări de bază au fost prezentate de către: dr. A. Guţu, prim-vicerector ULIM, parlamentar, dr. L. Kulikovski, director al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, MA Z. Sochircă, director general DIB, L. Corghenci, director adjunct DIB

8 comunicări prezentate de către bibliotecarii ULIM: Z. Sochircă, L. Corghenci (2 comunicări), T. Levinţa, T. Panaghiu, N. Ghimpu, T. Begliţă, I. Creneauscaite)

promovarea bunelor experienţe profesionale ale DIB, ale bibliotecilor universitare, crearea unui mediu de comunicare benefic

desemnarea echipei DIB cu Diploma de Onoare a Ministerului Culturii

semnarea acordului de colaborare între Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C.Petrescu”, Bucureşti şi Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Symposia Investigatio Bibliotheca – reuniune care inaugurează ciclul de activităţi prilejuite de consemnarea a 20 de ani de la constituirea ULIM şi DIB.

Promovarea conceptului Symposia Investigatio Bibliotheca: difuzarea iniţială a conceptului reuniunii şi ulterior a programului prin intermediul adreselor electronice instituţionale şi ale reputaţilor specialişti în domeniu; amplasarea conceptului/programului pe site-ul DIB; elaborarea şi difuzarea comunicatului de presă către Agenţia Informaţională Moldpres, difuzarea informaţiei concrete către biblioteci din ţară şi străinătate; editare poster; amplasarea informaţiei de monitorul din Holul blocului central; elaborarea şi prezentarea comunicatului final pe site-ul ULIM etc.

Mesajul Symposia Investigatio Bibliotheca: Fiecare Bibliotecă/Bibliotecar este actant al funcţionării Spaţiului European al Învăţământului Superior în Republica Moldova. Sunt necesare investigaţii/analize/acţiuni de caracter informaţional-biblioteconomic în sprijinul SEÎS, confirmând/amplificând Dimensiunea Informaţională a acestuia.

Reuşita Symposia Investigatio Bibliotheca este meritul echipei de profesionişti ai DIB, managementului eficient din cadrul acestei structuri.

Echipa DIB mulţumeşte tuturor participanţilor la lucrările Symposia, precum şi managerilor superiori ai instituţiilor info-bibliotecare pentru deschidere profesională.

Elaborat: Ludmila Corghenci

6 februarie 2012