COMUNICAT
PE MARGINEA LUCRĂRILOR ATELIERULUI PROFESIONAL
„FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ: IMPLICAŢII ALE ABRM.
IMPACT PENTRU BIBLIOTECI”
17 NOIEMBRIE 2011, CHIŞINĂU

Ambianţă profesională: Atelierul a fost organizat în cadrul Conferinţei aniversare a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, 16-18 noiembrie 2011, generic: „Biblioteca mai mult decât Biblioteca: Integrare, Inovare şi Informaţii pentru Toţi”
Organizatori:
•     Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Comisia „Formare Profesională Continuă. Etică şi deontologie” (preşedinte Ludmila Corghenci)
•     Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (director general Zinaida Sochircă)

Loc desfăşurare: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM (str. Vlaicu Pârcălab, 52, Sala de Lectură nr. 3, Filologie Romano-Germanică, bl. 3, et. 4)

Moderatori: Ludmila Corghenci, Tatiana Coşeri

Participanţi: membri ABRM, reprezentanţi ai bibliotecilor publice, universitare, de colegii, şcolare, specializate, Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională USM, Camerei Naţionale a Cărţii – total 75 de persoane

Invitaţi: Wanda Browne, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Carolina de Nord, SUA, Igor Mironiuc, coordonator de program, IREX

Indicatori cantitativi:
•     75 participanţi
•     programate/prezentate 5 comunicări (Ludmila Corghenci, DIB ULIM; Tatiana Coşeri, BMC „B.P. Hasdeu”; Elena Harconiţă, Elena Stratan, BŞUS „Alecu Russo”, Bălţi; Tatiana Ambroci, Biblioteca Colegiului Construcţii, Chişinău; Liuba Arion, DGETS, Chişinău)
•     2 expoziţii tematice: „Publicaţii în Biblioteconomie, Informare, Documentare: din colecţiile DIB”, „Dezvoltarea profesională continuă – imperativ al timpului”
•     4 persoane şi-au expus opiniile, propunerile, sugestiile finale
•     1 excursie-panoramic.

Aspecte calimetrice:   
•     realizarea totală a prevederilor programului (respectarea regulamentului/timp, oferirea spaţiului pentru toţi vorbitorii)
•     aprecieri pozitive ale participanţilor privind lucrările atelierului: posibilităţi de comunicare, expoziţie reprezentativă asupra activităţii ABRM, publicaţiilor acesteia, noutăţi editoriale în biblioteconomie etc.
•     subiecte incitante, actuale, abordate prin intermediul comunicărilor, acestea îmbinând organic aspectele fundamentale cu cele analitice, xu experienţele reprezentative ale filialelor ABRM şi bibliotecilor: „Formarea profesională continuă: iniţiative şi acţiuni ale ABRM” (Ludmila Corghenci, DIB ULIM),  „Cultura formării profesionale: oportunităţi de învăţare activă oferite de Buletinul ABRM” (Tatiana Coşeri, BMC „B.P.Hasdeu”),  „Demersuri de formare profesională continuă în cadrul filialei Bălţi a ABRM” (Elena Stratan, BŞ a US „A. Russo”, Bălţi), „Bibliotecile de colegii: prezenţe şi perspective pentru acţiunile de formare continuă ale ABRM” (Tatiana Ambroci, Biblioteca Colegiului de Construcţii, Chişinău), „Formarea profesională continuă: experienţe reprezentative ale DGETS, Chişinău”
•     intervenţii incitante pe marginea a două subiecte importante pentru comunitatea profesională: „Pro Învăţământul Biblioteconomic: implicaţii ale Catedrei BAI USM şi Biroului ABRM” (M. Harjevschi, vicepreşedinte ABRM, Biblioteca Publică de Drept); „Pro Etica şi Deontologia bibliotecară: necesitatea noilor abordări” (Natalia Zavtur, Catedra BAI USM
•     informarea comunităţii pe marginea situaţiei privind învăţământul biblioteconomic, implicaţiilor Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a USM, a Biroului ABRM privind sprijinirea pregătirii bibliotecarilor în cadrul învăţământului universitar (informaţie relevantă, prezentată de către Mariana Harjevschi, vice preşedinte ABRM, director al Bibliotecii Publice de Drept)

Sugestii, propuneri: 
•     a recomanda bibliotecilor, care deţin experienţe reprezentative la capitolul formare  profesională continuă, a promova bunele practici prin diverse forme şi metode – publicaţii, materiale promoţionale, informaţii pe paginile WEB (inclusiv pagina WEB ABRM)
•     a recomanda bibliotecarilor de a-şi augmenta prezenţa în paginile Buletinului ABRM, şi altor publicaţii, la reuniunile profesionale, organizate sub egida ABRM, îmbunătăţirea procesului de comunicare – este important să fie auzit în Asociaţie glasul fiecărui membru al ABRM
•     a sprijini învăţământul biblioteconomic prin promovarea profesiunii, orientarea absolvenţilor pentru îmbrăţişarea meseriei de bibliotecar: activităţi, publicaţii etc.
•     abordarea teoretică şi practică a problemelor eticii profesionale din interior: valori,, norme etice pentru activitatea cotidiană a bibliotecarului;  revigorarea problemelor de etică drept subiect complex al culturii profesionale; conştientizarea eticii şi deontologiei profesionale drept busolă a secolului XXI.

Organizatorii mulţumesc tuturor participanţilor la lucrările atelierului pentru deschidere şi interes  profesional.

elaborat: L. Corghenci, 25 noiembrie 2011

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>