Comunicat
pe marginea organizării Campaniei “O persoană activă este una bine informată”
(organizată în cadrul ediţiei a 8-a a Zilelor Naţionale a Dreptului de a Şti,
26 septembrie – 2 octombrie 2011)