CONFERINŢA
“LIDIA ISTRATI, SCRIITOARE ŞI OM POLITIC – 70 DE ANI DE LA NAŞTERE”

16 iunie 2011, ora 16.00
AULA MAGNIFICA, ULIM,
str. Vlaicu Pârcălab 52, bloc 3, et.4.

Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Consiliul Naţional al Femeilor

Sunt invitaţi toţi cei care au cunoscut-o şi au apreciat
opera, poziţia civică a Omului Lidia Istrati