Conferinţa Ştiinţifică  Internaţională BiblioUniversitas
ediţia 1

„DIMENSIUNI INFO-BIBLIOTECONOMICE
ALE SOCIETĂŢII INFORMAŢIEI ŞI CUNOAŞTERII”

15-16 octombrie 2012
Chişinău

Organizator, locul de desfăşurare: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM (str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, Chişinău)

Perioada: 15-16 octombrie 2012

Programul Conferinţei include:
•    lucrări în plen
•    lucrări pe secţiuni şi workshop-uri desfăşurate în paralel
•    lansări de publicaţii în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării
•    vizite la obiective culturale din Republica Moldova

Fiind prilejuită de consemnarea a 20 de ani de la fondarea Universităţii şi a DIB,  Conferinţa oferă participanţilor posibilitatea de abordări/valorificări teoretice, metodologice şi practice în activitatea bibliotecilor, reflectând tendinţa acestora de adaptare la nevoile mereu în schimbare ale comunităţii. Subiectele abordate în cadrul Conferinţei ţin de:
•    managementul biblioteconomic: abordări ale creativităţii şi inovaţiei
•    diversificarea serviciilor/produselor în sprijinul comunităţilor
•    cultura informaţiei şi a învăţării: preocupări ale bibliotecilor, conţinuturi, strategii

Precizări cu privire la aplicaţii:
•    confirmarea participării şi transmiterea titlului comunicării până cel târziu la data de 10 septembrie 2012 la adresa [email protected] (ori [email protected]), în atenţia directorului adjunct DIB Ludmila Corghenci
•    lucrările/prezentările trebuie să fie transmise prin e-mail ca fişiere MS Word şi MS Power Point la data de 15 septembrie 2012 ( a se vedea „Cerinţele pentru prezentarea textelor comunicărilor”)
•    pentru prezentarea lucrării autorii vor avea la dispoziţie maximum 15 minute în cadrul conferinţei

Comitetul de organizare: Zinaida Sochrică, director general,  Ludmila Corghenci, director adjunct, Natalia Ghimpu, şef serviciu, Tatiana Levinţa, şef serviciu, Irina Cerneauscaite, coordonator CID, Sanda Malai, bibliotecar

Cerinţe pentru  textele comunicărilor,
prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice internaţionale BiblioUniversitas,
ediţia 1

15-16 octombrie 2012

Limba – română, engleză, franceză, germană, rusă
Volumul articolului – până la 1,0 c.a. (redactare: Times New Roman; Font 12; Spaţiu 1,15).
Titlul se scrie cu majuscule, dimensiune 11 pt., îngroşate (bold), centrat (center).
Autor(i): sub titlu, dreapta, se indică prenumele (cu litere minuscule) şi numele (cu majuscule) autorului (autorilor), precum şi: denumirea instituţiei, adresa electronică a autorului (autorilor) : font 12 pt., bold.
Abstract: Textele urmează a fi însoţite de rezumate, în una din limbile de comunicare internaţională, alta decât cea a textului de bază. Rezumatul va avea între 6 şi 10 rânduri. Rezumatele vor fi prezentate în format Times New Roman italic, cu aliniere stânga; Font 12; Spaţiu 1,00).
Cuvinte cheie: După un rând liber, sub rezumat, vor fi indicate maximum 8 cuvinte cheie, având caractere: înălţimea 12 pt., înclinate (italic), cu aliniere stânga, despărţite prin virgulă.
Textul articolului se scrie la 1,15 rânduri libere sub cuvinte cheie, cu caractere de înălţime de 12 pt., cu aliniere stânga-dreapta. Părţile principale ale lucrării vor fi introduse prin titluri numerotate cu cifre arabe, bold. Se vor lăsa un rând liber deasupra  acestora şi un rând după. Titlurile şi paragrafele vor începe la 0,6 cm faţă de marginea textului. Figurile, diagramele şi tabelele vor fi inserate cât mai aproape de prima referinţă.
Referinţele bibliografice sunt elaborate în conformitate cu prevederile standardelor: SM ISO 690:2012 „Informare şi Documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare”. Referinţele bibliografice vor fi ordonate şi citate în text conform sistemului numeric, recomandat de standard.
Pentru informaţii:    [email protected]    [email protected]

 

 

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>