29 martie 2016, ora: 12.30
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bl. I, et. 6)

Organizatori: Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova, Centrul de Informare ONU la ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Facultatea Științe Economice

Din program: prezentarea: „Locuri de munca decente, inegalitate: ce s-a întâmplat în Moldova în ultimul deceniu?”,  Dumitru Vasilescu, specialist politici, PNUD Moldova; prezentarea: “Rolul ajutorului social în reducerea sărăciei în Republica Moldova”, Angela Chirilov, șef al inspecției sociale, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei; intervenții ale cadrelor-didactice și studenților ULIM; expoziție tematică; prezentarea colecției Centrului de Informare ONU în cadrul ULIM

Consemnarea Celui De-al Doilea Deceniu Pentru Eradicarea Sărăciei, 2008-2017

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank