Doamna Nelly Bolode, lector universitar la Facultatea Științe Sociale și ale Educației, vorbește despre Conferința Științifică Internațională „Preocupări contemporane ale științelor socioumane”, ediția a XI-a.