Descentralizarea fiscala: provocari pentru Republica Moldova / grup ed.: T. Manole, M. Perebinos, V. Furdui, …; rec.: S. Cojocaru, Al. Scerbanschi; cons. st. O. Stratulat. – Ch.: Epigraf, 2006. – 320 p. – ISBN 978-9975-924-87-0

Culegerea insereaza materialele, prezentate in cadrul Forumului National cu acelasi generic, care a avut loc la 9-10 martie 2006 la Chisinau. Acestea sunt structurate dupa cum urmeaza: „Aspectele generale ale descentralizarii in Republica Moldova”, „Autonomia financiara si sistemul de relatii interbugetare”, „Dezvoltarea economica locala in contextul descentralizarii fiscale”, „Autonomia locala si asigurarea serviciilor sociale”, „Descentralizarea serviciilor publice si aspectele patrimoniale ale autonomiei locale”. Un interes deosebit prezinta compartimentul „Rezultatele Forumului National”, acesta incluzind Memorandumul privind consolidarea autonomiei locale in Republica Moldova, precum si conceptul Strategiei pentru descentralizare fiscala in Republica Moldova (2007-2010). Lucrarea este destinata unui cerc larg de persoane, interesate de buna gestionare a finantelor publice.
CZU 336.22(082)
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Curriculumul national: pentru formarea continua a specialistilor din domeniul asistentei sociale a familiei si copilului / aut..: C. Warrington, Sv. Rijcova, N. Sali, … – Ch., 2006. – 62 p.

Lucrarea reflecta continutul tematic, metodele si tehnicile de predare, procedurile de evaluare a procesului de instruire continua. Acesta este structurat in urmatoarele module: de initiere; de specializare; de perfectionare; de perfectionare tematica.
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Floander, Ion. Pedagogia invatamantului superior: (note de curs) / Ion Floander, Marian Zidaru, Ovidiu Cristian Tanase; Univ. Libera Int. din Moldova. – Constanta, 2006. – 148 p. – ISBN (10) 973-87876-2-9 ISBN (13) 978-973-87876-2-9

Lucrarea abordeaza disciplina pedagogica ca o adaptare a disciplinei sociale la procesul de invatamant, nefiind doar o simpla transpunere a acesteia. Este orientata pentru imbunatatirea procesului de predare-invatare, autorii bazandu-se pe o bogata experienta in cadrul universitar si preuniversitar.
CZU 371
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Tambozi, Justin. Istoria economiei nationale / Justin Tambozi, Mariana Iagar, Dumitru Costea, … – Bucuresti: ed. Justin si George Justinian Tambozi, 2006. – 252 p. – ISBN 973-7731-22-0

Lucrarea prezinta un suport logistic si informational solid, fiind structurata in 12 capitole. Cele din urma oglindesc dezvoltarea economica a Romaniei in diferite perioade, incluzand antichitatea, evul mediu si altele, pana la etapa actuala. Ultimul capitol reflecta situatia si perspectivele economiei romanesti intre anii 1990-1999.
CZU 338(498)
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Tambozi, Justin. Rolul Societatii de cultura macedo-romana la sud de Dunare. Personalitati reprezentative pana la anul 1914 / Justin Tambozi, Dumitru Costea, George Justinian Tambozi. – Bucuresti: ed. Justin si George Justinian Tambozi, 2006. – 241 p. – ISBN 973-7731-20-4

Lucrarea se axeaza pe reflectarea inceputurilor celei de-a doua renasteri nationale a romanilor balcanici (a doua jumatate a secolului al 19-lea), ideologiei nationale si actiunilor politice la inceputurile secolului 20. Sunt inserate „cuiburi personale” ale personalitatilor reprezentative – membri ai Societatii de cultura macedo-romana pana la anul 1914.
CZU 323/324
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Tambozi, Justin. Constantin Papanace – un ilustru ctitor de atitudine. – Constanta: ed. Justin si George Justinian Tambozi, 2006. – 79 p. – ISBN 973-7731-23-9

Lucrarea oglindeste episoade semnificative din viata marelui om politic, ilustru intelectual si ctitor, unuia dintre cei mai mari „armatoli” ai neamului macedo-roman – Constantin Papanace, nascut la 15 septembrie 1904 in stravechea asezare Berroia (Veria), oras situat la 60 de km de orasul Salonic.
CZU 323/324
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Tambozi, Justin. La vocation constructive chez les aroumains / trad. du roumain par Ioan Criciu. – Bucarest: ed. Justin et George Justinian Tambozi, 2002. – 98 p. – ISBN 973-7731-17-4

Sunt evocate implicatiile, activitatile, reusitele reprezentantilor aromani in diverse domenii: politica, cultura, economie, arhitectura, stiinta etc. Materialul, structurat in 4 capitole, prezinta informatia sub aspect cronologic.
CZU 323/324
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Bibere, Camelia-Codruta. Dezvoltarea comertului realizat prin Internet: autoref. al tz. de dr. in economie. Spec. 08.00.14 – Economie mondiala, relatii economice int. / conducator st. Petru Rosca; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2006. – 24 p.

Cercetarea comertului electronic si implicatiile acestuia asupra economiei romanesti este impusa de obiectivele strategice ale guvernului Romaniei pentru perioada 2001-2006 si de conditiile de aderare a tarii la Uniunea Europeana. E-comertul este abordat ca un instrument indispensabil amplificarii comertului international.
CZU 339.9
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>