Gutu, Ana. Theorie et pratique de la traduction: support didactique a l’intention des etudiants en filiere traduction du cycle licence / Univ. Libre Int. de Moldova. Fac. Langues Etrangeres. Dep. Philologie Fr. – Ch.: ULIM, 2007. – 173 p. – ISBN 978-9975-934-32-9

Materialul didactic cuprinde subiecte teoretice si practice ale procesului de traducere. Autorul insereaza curriculum-ul cursului, oglindind aspecte metodologice ale lucrului individual, grila de evaluare a examenului, subiectele pentru studii de caz.
Lucrarea este destinata studentilor in scopul formarii competentelor in domeniul traducerii.

CZU 81’25 / G-98

Rusnac, Svetlana. Preocupari contemporane ale psihologiei sociale. – Ch.: F.E. – P. „Tipogr. Centrala”, 2007– 264p. . – ISBN 978-9975-78-566-2

Monografia este o lucrare adresata cercetatorilor din cadrul vast al stiintelor social-umanitare, cadrelor universitare si studentilor, dar si celor care se formeaza profesional in alte domenii. Ea serveste drept ghid in sfera relatiilor sociale si proceselor comunitare specialistilor practicieni din diverse domenii, in special din cele care abordeaza factorul uman.

CZU 316.6 / R-94
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Штаховская, А. Банковский менеджмент в начале ХХI века / Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Ch.: ULIM, 2007. – 218 p. – (ULIM – 15 ani de ascensiune). – ISBN 978-9975-920-37-7

Lucrarea reflecta materiale teoretice si ilustrative privind implementarile manageriale in activitatea bancara. Analizele si concluziile autorului sunt bazate pe studiul minutios al rapoartelor principalelor banci comerciale. O deosebita atentie se acorda managementului personalului.
Lucrarea este adresata personalului bancilor, economistilor, cadrelor didactice, studentilor in domeniu.

CZU 336.71 / S-75
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Иванов, В.М. Советский тоталитаризм: уроки истории: yчебн. пособие / В.М. Иванов, А.И Смокинэ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. К.; Одесса, 2007. – 384 с. – ISBN 966-7716-36-8

Сursul universitar reflecta subiecte in sprijinul studierii disciplinelor „Drept constitutional” si „Teoria si istoria statului si dreptului”. Este dezvaluita esenta antidemocratica a politicii regimului totalitar, a reactiilor in conditiile evolutiei dictaturii statale de partid, a formarii cultului personalitatii etc.

CZU 340:321.64 / I-97
Depozit imprumut
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Давер, М.В. Мотивационно-стратегические аспекты личностно-ориентированного обучения языкам на начальном этапе. – СПб.: Златоуст, 2006. – 260 с. – ISBN 5-86547-323-9

Monografia reflecta aspecte privind predarea limbilor straine. Autorul propune tehnologii motivational-strategice pentru formarea competentelor viitorului specialist. Este inclus un sistem original de exercitii privind evaluarea competentelor bilingve si multilingve ale studentilor.
Monografia este destinata studentilor si cadrelor didactice, specialistilor in domeniul limbilor straine.

Centrul de Informare si Documentare ULIM

Studii economice: rev. stiintifica / Fac. Stiinte Economice, Univ. Libera Intern. din Moldova; col. red.: Natalia Burlacu, Petru Rosca, Alexandru Gribincea, … – 2007. – Nr.3 – 438 p. – (ULIM – 15 ani de ascensiune).

Colectia Periodice (SPL nr.2)
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Cereteu, Igor. Satul Drochia: pagini de istorie. – Ch.: Pontos, 2007. – 134 p. – ISBN 978-9975-102-53-7

CZU 94(478) / C-35
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Gutu, Ana. Quality assurance system at Free International University of Moldova: Guide for professors. – Ch.: ULIM, 2007. – 25p. – ISBN 978-9975-920-40-7

CZU 378.1 / G-98
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Gutu, Ana. Sistemul de asigurare a calitatii la Universitatea Libera Internationala din Moldova = Quality assurance system at Free International University of Moldova: Ghid pentru studenti. – Ch.: ULIM, 2007. – 46 p. – ISBN 978-9975-920-39-1

CZU 378.1 / G-98
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>