La 7 iunie 2016, în cadrul Consiliului de Administraţie ULIM, a avut loc desemnarea “Celei mai active Facultăţi”,  “Celor mai activi profesori” şi  “Celor mai activi donatori de carte”  în cadrul ediţiei a 8-a, 2016, a Salonului “Scientia” (Comunicat pe marginea organizării Salonului „Scientia”, ediţia a 8-a, 2016):

„Cea mai activă Facultate”:

  • Facultatea Biomedicină şi Ecologie, dr., conf. univ., decan, Vasile Socolov

„Cel mai Activ Profesor” :

  • dr., conf. univ., Zinaida Cameneva, Facultatea Litere,
  • dr., conf. univ., decan, Svetlana Rusnac, Facultatea Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei,
  • lector, Igor Barcari, Facultatea Ştiinţe Economice.

Cei mai activi donatori de carte” pentru colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic:

  • hab., prof.univ., Alexandru Gribincea, Facultatea Ştiinţe Economice
  • dr., conf. univ., decan, Svetlana Rusnac, Facultatea Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • dr., conf. univ., Adelina Ştefârţă, Facultatea Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • hab., Ion Manoli, Facultatea de Litere.
Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>