Donaţie de carte
din partea Domnlui Profesor GHEORGHE POSTICĂ

Istoric, arheolog, doctor habilitat