Donaţie de carte din partea Domnlui Profesor PETRU ROŞCA
Profesor universitar, doctor habilitat, Facultatea Ştiinţe Economice,
Catedra Economie şi Relaţii Internaţionale

Leave a Reply