În cadrul proiectului «Through quality education towards quality services», realizat de Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM în parteneriat cu Fundația Bert Biliet, Departamentul Informaţional Biblioteconomic a primit o valoroasă donaţie de carte din domeniul Psihologiei şi Ştiinţelor Sociale din partea Domnului Bert Biliet, Directorul Fundației.
În perioada de 28 septembrie – 9 octombrie 2021, au fost organizate un șir de seminare pentru studenții ULIM și partenerii Facultății Științe Sociale și ale Educației, moderate de Profesorul Bert Biliet în cadrul vizitei în Moldova.
Aducem alese mulțumiri şi aprecieri pentru suportul oferit prin frumoasa donaţie de carte care astăzi îmbogăţeşte rafturile bibliotecii întru acumularea de noi cunoştinţe.