Dr. conf. univ, Tudor Leahu, Facultatea Informatică, Inginerie și Design ULIM, a făcut o donație de carte Departamentului Informaţional Biblioteconomic, publicația «Bazele sistemelor informatice. Note de curs», 10 exemplare.