Recent colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic s-a  îmbogăţit cu un set de documente cu titlu de donaţie din partea domnului DUMITRU FELICIAN LĂZĂROIU, profesor universitar, doctor inginer din România, cu sprijinul logistic al Ambasadei Republicii Moldova în Franţa. Această donaţie excepţională a fost recepţionată graţie intervenţiilor doamnei doctor Ana Guţu prim-vicerector  ULIM, şi a Ambasadei Rep. Moldova la Paris.

Dumitru Felician Lăzăroiu este inventator, inginer şi profesor universitar, având o carieră impunătoare în învăţământul superior, precum şi în calitate de cercetător, expert în proiecte internaţionale în România şi Franţa (pentru detalii a se vedea https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Felician_L%C4%83z%C4%83roiu#Biografie).

Din punct de vedere tipologic, donaţia include atât cărţi valoroase, cât şi   reviste. Astfel, donaţia înserează circa 117 exemplare cărţi, editate în Franţa şi în România. Este vorba despre publicaţiile prestigioaselor edituri Seuil, Fazard, Amiens (Franţa), Junimea, Humanitas, Timpul şi altele. Editura Seuil a fost constituita în anul 1935, ea este un important agent editorial din Franţa, orientându-se pentru publicaţii în domeniile istorie, filozofie, literatura pentru copii şi altele. Cea mai mare parte a donaţiei constituie cărţile în domeniile istoria românilor, politologie, relaţii internaţionale, limba şi literatura română, incluzând şi publicaţii privind ecologia, arta şi pictura, istoria civilizaţiei.

Un interes deosebit prezintă publicaţiile-referinţe: dicţionare enciclopedice, explicative şi bilingve. Donaţia include şi cărţi unicat – valori bibliofile, ca de exemplu: Nicolae Iorga. Istoria comerţului românesc. Bucureşti: Tiparul Românesc, 1925 şi altele.

Exprimăm gratitudine şi recunoştinţă domnului doctor, profesor Dumitru Felician Lăzăroiu şi doamnei doctor  Ana Guţu, prim-vicerector ULIM,  pentru contribuţia substanţială la îmbogăţirea fondului de carte al Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>