Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Professorum. : materialele sesiunii st. din 21 oct. 2005 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. P. Parasca; red. resp. L. Corghenci. – Ch., 2006.

Ser.: Biblioteconomie. Informare. Documentare. – 2006. – 107 p. – ISBN 978-9975-934-90-9
CZU 02(082):378.4(478=25)=135.1=111
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Professorum. : materialele sesiunii st. din 15-16 oct. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru; red. resp. O. Ticu. – Ch., 2005.

Ser.: Istoria si Stiinte Politice. – 2005. – 186 p. – ISBN 9975-934-87-01
CZU [94:32+378.8](478)(063)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Floander, Ion. Sisteme administrative comparate / Ion Floander, Dumitru baltag, Niculina Parosanu; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ed. rev. – Constanta, 2005. – 144 p. – ISBN 973-87412-6-2

Lucrarea cuprinde elementele de baza pentru intelegerea corecta, fundamentata a fenomenului complex. Este destinata studentilor, viitorilor juristi sau functionari publici.
CZU 352(498)(075.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Floander, Ion. Drept international privat / Univ. Libera Int. din Moldova. – Constanta, 2005. – 131 p. – ISBN 973-87412-8-9

Lucrarea insereaza urmatoarele informatii vizavi de subiect: notiuni, istoric, doctrine, aplicari, izvoare, exceptii de ordine publica, norme conflictuale etc. Este destinata studentilor, dar si specialistilor in domeniu.
CZU 341.9(498(075.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Drept comercial /ion Floander, Justin Tambozi, Nicolae Popescu, …; Univ. Libera Int. din Moldova. – Constanta, 2005. – 284 p. – ISBN 973-87412-4-6

Problematica complexa a dreptului comercial este analizata in cadrul celor 9 capitole, incluzand: fondul de comert, societati comerciale, obligatii comerciale, titluri de credit, contracte comerciale speciale etc. Lucrarea ofera instrumente fundamentale in domeniu: concepte, categorii, principii, notiuni esentiale .
CZU 347.7(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Floander, Ion. Contenciosul administrativ. – Constanta, 2005. – 191 p. – ISBN 973-7872-04-5

Lucrarea este elaborata in baza programei de invatamant pentru studentii facultatilor de drept si a celor de administratie publica din Romania.
CZU 351.95(498)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Floander, Ion. Dreptul comertului international. – Constanta, 2005. – 270 p. – ISBN 973-87412-7-0

CZU 347.7(100)(075.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>