O noua provocare: dezvoltarea sociala / Catalin Zamfir, Laura Stoica (coord.). – Iasi: Polirom, 2006. – 363p. – ISBN (10) 973-46-0278-0: ISBN (13) 978-973-46-0278-0

Teoria si metodologia dezvoltarii sociale constituie obiectul de dezbatere al acestui volum, care reuneste studiile specialistilor reprezentativi din domeniu si ofera cunostintele necesare elaborarii strategiilor si programelor aplicate la nivel national, sectoral sau local. Cartea cuprinde urmatoarele aspecte ale temei: paradigma dezvoltarii sociale, tranzitia ca dezvoltare, politica europeana de dezvoltare sociala, dezvoltarea ca proces social-cultural, dezvoltarea sociala sectoriala, metodologia dezvoltarii sociale. Lucrarea prezinta un interes deosebit pentru studentii si masteranzii facultatilor de sociologie si asistenta sociala.
CZU 316
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Drepturile omului. Acte legislative internationale si regionale. — Ch.: Epigraf, 2005. — 208p. – ISBN 9975-924-72-7

Compendiul insereaza cele mai importante acte normative in domeniul drepturilor omului, adoptate la nivel international si regional. In ansamblul lor, acestea creeaza cadrul legal pentru apararea, respectarea, realizarea si promovarea drepturilor omului, stabilind criterii si mecanisme clare in domeniul dat. Cartea va constitui un sprijin pentru coordonatorii din cadrul autoritatilor publice centrale si locale si va fi utila pentru reprezentantii societatilor civile, pentru jurnalisti, profesori, studenti.
CZU 341.231.14(094)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Accesul la informatie. Reglementari. Comentarii. Cazuri / Centrul „Acces — Info”; Red. V. Spinei (coord. de proiect), E. Antohi, Gr. Ciobanu s. a. . Chisinau, 2006. – 463p. – ISBN 978-9975-066

Modelul democratic de guvernare a societatii presupune increderea deplina a societatii civile fata de actiunile guvernantilor. In acest scop este necesar ca institutiile publice sa functioneze in conditii de transparenta, cetatenii sa aiba acces liber la informatiile pe care acestea le detin. Ghidul „Accesul la informatie. Reglementari. Comentarii. Cazuri” insereaza nu numai normele de drept necesar a fi cunoscute de catre fiecare persoana, care doreste sa fie informata, ci si comentarii ale specialistilor in domeniu, precum si caile de punere in valoare a dreptului la informatie si de aparare, atunci cand acesta este ingradit. Publicatia vine in ajutor reprezentantilor autoritatilor publice, tuturor juristilor, care au misiunea de a apara interesele cetatenilor.
CZU 342.72/.73=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Lane, Frederick S. Probleme actuale de administratie publica/ Frederick S. Lane; trad. din engl. Cristina Cotofana. — Ch.: Epigraf S.R.L., 2006. — 560p. – ISBN 978-9975-924-97-7

Lucrarea abordeaza aspecte teoretice si practice privind administratia publica, fiind incluse in 31 articole. Cititorul va putea afla in ce mod functioneaza o birocratie adevarata, in ce masura mediul schimbator, societatea globala si noile tehnologii informationale influenteaza administratia publica. Cartea este destinata atat studentilor, cat si profesorilor care predau cursuri universitare in acest domeniu.
CZU 351
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Mazur, Nadejda. Delegarea serviciilor sociale de catre administratia publica locala din Moldova organizatiilor non-comerciale: Ghid practic / Nadejda Mazur, Caroline Newman. – Ch.: S. n., 2006. – 129p. – ISBN 978-9975-9766-0-2

Prestarea serviciilor sociale poate fi efectuata de catre organele administratiei publice locale (APL) in mod direct sau de catre organizatiile non-comerciale (ONC), care pot reactiona la aceste probleme in mod mai rapid si mai eficient decat agentiile publice. Delegarea serviciilor sociale sectorului non-comercial poate fi realizata prin intermediul mecanismelor de achizitie, mecanismelor de alocare a granturilor sau prin „bugete personale” pentru beneficiari. Ghidul contine o analiza juridica a legislatiei RM, abordand posibilitatea aplicarii acestor mecanisme. Ghidul contine, de asemenea, indrumari practice pentru institutiile APL, care aplica in activitatea lor mecanismele de achizitie sau de acordare a granturilor.
CZU 351.84:364.3(036)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Chiriac, Liubomir. O antologie de practici de succes. Idei. Efort. Performante / Liubomir Chiriac, Victor Mocanu, Vlad Catlabuga; In-tul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale „Viitorul”. – Ch.: SC „Tehnologii intelectuale”, 2006. – 136p. – ISBN 978-9975-9553-3-1

Ce inseamna „a fi reusit” referitor la activitatea organelor locale? Care sunt secretele „practicilor succesibile” in acest domeniu? La aceste si alte intrebari raspund autorii acestei lucrari, care prezinta exemple vii din activitatea administratiei publice locale din RM, fie e vorba despre organizarea pietei agricole in satul Ursoaia, r-nul Straseni, sau de solutionarea problemei transportului public in comuna Gratiesti, etc. Sunt analizate problemele managementului performant in administratia publica locala, relatiile de parteneriat intre organele locale si ONG-uri, metodele si practicile privind asistenta sociala.
CZU 352(478)(075)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Ежегодник Института межэтнических исследований / Академия Наук Pеспублики Молдова. Институт межэтнических исследований. — Ch.: S.n., —
T.1. – 2000. -196p. – ISBN 9975-75-140-7
T.II. – 2001 (2003). – 176p.- ISBN 9975-9775-0-2
T.III. – 2002. – 196p. – ISBN 9975-9775-3-7
T.IV. – 2003 (2005). – 228p. – ISBN 9975-9775-4-5
T.V. – 2004 (2005). – 176p. – ISBN 978-9975-9775-5-5
T.VI. – 2006. – 190p. – ISBN 978-9975-62-047-5

Anuarul Institutului de Cercetari Interetnice al Academiei de Stiinte al RM prezinta totalurile activitatii stiintifice ale colaboratorilor Institutului. Tematica studiilor reflecta problemele relatiilor interetnice, privite sub aspect istorico-filozofic, etnografic, literar si culturologic. Istoria si cultura etniilor conlocuitoare in RM sunt studiate in contextul social moldovenesc. Fiecare volum, fiind divizat in patru compartimente („Istorie. Filozofie”, „Etnografie”, „Lingvistica. Stiinte literare”, „Arta”), are specificul lui. De exemplu, volumul II cuprinde articole despre globalizare si legaturile culturale intre diferite etnii. Volumul IV include diverse materiale privind integrarea ucrainenilor in Republica Moldova, iar volumul V examineaza aportul diasporei poloneze in dezvoltarea Republicii Moldova etc. Unele volume includ studii ale cercetarilor din alte tari – Rusia, Romania, Polonia, Ucraina, Bulgaria.
CZU 323/324
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>