Cenusa, Denis. Consolidarea societatii civile din Republica Moldova. – Ch.: Bons Offices, 2007. – 58 p. – ISBN 978-9975-80-091-4

Studiul isi propune analizarea si evaluarea societatii civile, sub diferite aspecte, accentul fiind pus pe particularitatile sectorului neguvernamental din Republica Moldova. Scopul urmarit de autorul lucrarii consta in determinarea si formularea politicilor capabile sa consolideze societatea civila, propunand la randul sau o serie de solutii care pot contribui la dezvoltarea si fortificarea acestui nivel. Lucrarea va prezenta interes deosebit pentru profesorii, studentii si masteranzii facultatilor de Jurnalism si Drept.

CZU 316.3(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Foca, Marian. Manualul liderului de sindicat: libertatea de asociere. – Constanta: Ex Ponto, 2006 – ISBN 973-644-532-1

Lucrarea de fata trateaza un domeniu de o importanta deosebita: garantarea si promovarea libertatii lucratorilor si patronilor. Este o aparitie de bun augur in peisajul juridic de specialitate, deoarece arata in ce masura sunt aplicate garantiile prevazute de legislatia nationala fiecarei categorii de parteneri sociali. Studiul se adreseaza atat studentilor si cercetatorilor din domeniul juridic cat si tuturor categoriilor de lucratori a caror drepturi se analizeaza.

CZU 331.105.44:316.46(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2

Danila, Nicolae. Managementul lichiditatii bancare. / Nicolae Danila, Lucian Claudiu Anghel, Marius Ioan Danila. – Bucuresti: Edit. Economica, 2002. – 328 p. – ISBN 97-590-679-1

Lucrarea imbina cunostintele acumulate de catre specialistii unor prestigioase institutii financiar-bancare internationale cu experienta asigurarii managementului lichiditatii si a activelor si pasivelor bancare la cel mai inalt nivel. Obiectivele principale ale lucrarii constituie imbunatatirea permanenta a valorii si culturii bancare romanesti. Este destinata studensilor, profesorilor, tuturor celor pentru care domeniul managementului bancar prezinta interes.

CZU 336.71:005(075)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Acte normative: concordanta cu legea privind accesul la informatie. – Ch.: „ Acces – info”, 2007. – 289 p. – ISBN 978-9975-78-554-9

Prezenta culegere include acte normative nationale, publicate in Monitorul Oficial al Republicii Moldova pana pe data de 12 octombrie 2008. Accentul este pus pe unele prevederi-cheie din intreaga legislatie al Republicii Moldova si din unele acte internationale ce impiedica sau restrang accesul la informatie. Lucrarea este destinata unui numar larg de utilizatori: studenti, profesori, masteranzi ai facultatilor de drept, jurnalism etc.

CZU 342.732(478)(094)=135.1
Sala Polivalenta de lectura nr. 2

Aplicarea legii privind accesul la informatie: Raport de monitorizare. – Ch.: F. E. – P „Tipogr. Centrala”, 2007. – 200 p. – ISBN 978-9975-78-286-9

Legea Republicii Moldova privind accesul la informatie ce a creat premise favorabile pentru realizarea dreptului constitutional al persoanei la informatie. Studiul de fata cuprinde, analize si observati, cauzele ce impiedica implementarea si aplicarea legii in cauza. Lucrarea este o continuare a culegerii precedente, fiind destinata aceluiasi cerc de utilizatori.

CZU 342.72/73(047)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2

Foca, Marian. Drept constitutional: drepturi si libertati fundamentale. – Constanta: Europolis, 2005. – 192 p. – ISBN 973-676-114-2

Lucrarea analizeaza din punct de vedere teoretic si aplicativ una dintre principalele institutii a dreptului constitutional „drepturile si libertatile fundamentale”. Volumul constituie un instrument util juristilor, studentilor si profesorilor interesati, precum si cetatenilor dornici de a fi informati in legatura cu drepturile si libertatile fundamentale garantate constitutional.

CZU 342.7(075.8)=135.1
Sala polivalenta de Lectura nr.2

Negru, Andrei. Determinator de plante din Flora Republicii Moldova. / Acad. de Stiinte a Moldovei, Gradina Botanica (Inst.), Soc. de Botanica din Republica Moldova. – Ch.: S. n., 2007. – 391 p. – ISBN 978-9975-47-007-0

Determinatorul reprezinta un manual practic pentru identificarea denumirilor latinesti si romanesti ale speciilor de plante vasculare din flora spontana a Republicii Moldova. Lucrarea este destinata profesorilor, studentilor de biologie din institutiile universitare, specialistilor din domeniul silviculturii, ecologiei, farmaceuticii vegetale, precum si tuturor doritorilor de a cunoaste flora plaiului natal.

CZU 581.92(478)=135.1
Sala polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>