Gamurari, Vitalie, Osmochescu, Nicolae. Suveranitatea si dreptul interantional: Probleme teoretice si practice actuale. Monografie. – Ch.: CEP USM, 2007. – 258 p. – ISBN 978-9975-70-366-6

Lucrarea elucideaza raportul dintre justitia organismelor internationale si suveranitatea de stat prin prisma practicii judiciare a Curtii Internationale de Justitie, a Tribunalelor Penale Internationale pentru ex-Yugoslavia si Rwanda, precum si a doctrinelor diverselor scoli. Monografia va contribui la dezvoltarea dezbaterilor stiintifice contemporane referitor la diverse probleme cu care se confrunta conceptul de suveranitate. Poate fi utila cadrelor didactice universitare, doctoranzilor si masteranzilor, cat si celor care se intereseaza de problemele actuale ale dreptului international

Localizare Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 342.3 / G-17

Noua legislatie penala si procesual penala: (Realizari si controverse. Impactul asupra detentiei) / Gh. Gladchi, A. Marit, V. Berliba, …; Inst. de Reforme Penale. – Ch.: S.n., 2007. – 240 p. – ISBN 978-9975-9511-9-7

Lucrarea oglindeste unele lacune, controverse, care ar afecta drepturile persoanei in cadrul justitiei penale. Autorii abordeaza intreaga gama de probleme ce tin de justitia penala, directiile de investigatii fiind axate pe Partea Generala si Speciala a Codului Penal, Codul de Procedura Penala, Codul cu privire la contraventiile administrative si cel de Executare. Un segment separat il constituie studiul sociologic privind problemele de perfectionare si a practicii de aplicare a normelor juridice.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Depozit Imprumut

Cota: 343.1 / N-89

Raport de autoevaluare a Universitatii Libere Internationale din Moldova (ULIM) pentru anii 2002-2007 / elab.: Ana Gutu, Mitru Ghitiu, Mihai Sleahtitchi, …; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2007. – 233 p. – ISBN 978-9975-920-55-1

Raportul cuprinde urmatoarele compartimente: cadrele didactico-stiintifice ale institutiei, continutul procesului educational, sistemul de management al calitatii proceselor universitare la ULIM, efectivul de studenti, activitatea stiintifica la ULIM, relatiile internationale la ULIM. Prezentul raport a fost elaborat in baza documentelor reglatoare in domeniul invatamantului superior de nivel national, documentelor reglatoare institutionale, materialelor si prezentarilor Senatului ULIM, Consiliului Educational, rapoartelor de autoevaluare anuale ale facultatilor ULIM din 2003 pana in 2007.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Cota: 378.4 / R-25

 

Borziac, Ilie, Chirica, Vasile, David, Anatol. L’aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique – dniestreen. Le gisement Climauti II. – Iasi, 2007. – ISBN 978-973-716-839-9

Lucrarea reflecta descoperirile arheologice a satului Climauti. Este destinata istoricilor, arheologilor si celor interesati de istoria acestui sat.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Cota: 902/904”632” / B-70

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>