Dungaciu, Dan. Cine suntem noi? : Cronici de la Est de Vest. – Ch.: Cartier, 2009. –584 p. – ISBN 978-9975-79-539-5.

Volumul este scris in Republica Moldova sau direct pentru publicul de aici. Textele incluse au vazut lumina tiparului in presa scrisa din stanga Prutului – in special in cotidianul „Flux”-, majoritatea fiind publicate inedit sau retiparite din presa de la Bucuresti – Adevarul, Ziua, Gardianul, Romanian Global News etc.

CZU 32=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dandis, Nicolae. Extinderea si politica de vecinatate a Uniunii Europene. – Ch.: Bons Offices SRL, 2008. – 424 p. – ISBN 978-9975-80-177-5.

Lucrarea consta dintr-o succinta incursiune in procesul constructiei europene si al actualului sistem institutional comunitar in capitolul intii; in capitotul doi este prezentat succesiv cum a fost gandit si cum se implementeaza politica de extindere a UE, considerata pana acum o politica de succes, cu toate implicatiile si efectele sale pentru „vechii” si „noii” membri; in capitolul trei sunt prezentate etapele si implicatiile economice, politice si geopolitice ale celei mai recente politici europene – Politica Europeana de Vecinatate.

CZU 327(4)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Goian, Ion. Curs de antreprenoriat / Ion Goian, Diana Senic, Ala Gasnas; Min. Educatiei si Tineretului ai Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. si adaugata. – Ch.: S.n., 2008. – 228 p. – 978-9975-78-695-9.

Lucrarea se adreseaza tuturor celor care vor sa stie mai multe despre intreprinderi si intreprinzator, despre rolul care il au intreprinderile in societate, despre recompensa la care se asteapta intreprinzatorul. Din aceasta perspectiva este o monografie accesibila care cuprinde informatii utile pentru toti cei care doresc sa intelega aceste probleme, sa actioneze atunci cand li se ofera ocazia, in directia initierii si dezvoltarii unei afaceri, a obtinerii profitului.

CZU 334.012(075)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Procedura si practica CEDO si alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova Drept comunitar / Institutul National al Justitiei. – Ch.: Elan Poligraf SRL, 2008. – (Seria: Suporturi de curs). – Cartea a 5-a. – 296 p. – ISBN 978-9975-66-098-3.

Suporturi de curs sunt elaborate in scopul de a veni in sprijinul instruirii candidatilor la functiile de judecator si de procuror, propunindu-se ca obiectiv si evaluarea teoretico-practica a audientilor in materia cuprinsa in ele.

CZU 341.2:347.91/.95(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Drept penal/ Institutul National al Justitiei. – Ch.: Elan Poligraf SRL, 2008. – (Seria: Suporturi de curs). – Cartea 1. — 216 p. – ISBN 978-9975-66-095-2.

Sarcinile didactice sunt construite pe trei niveluri, conditie sine qua non care asigura legatura organica dintre cunostintele teoretice si abilitatile practice ale audientilor: cunoasterea si intelegerea, aplicarea, integrarea.
Pentru consolidarea materialului teoretic sunt prevazute teste – grila si spete, concepute in baza materialelor practicii judiciare, cu luarea in consideratie a aspectelor contoversate frecvent atestate in practica de aplicare a cadrului legislativ.

CZU 343(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Neamtu, Mariana. Procedee fotochimice si catalitice in protectia mediului. – Iasi: PIM, 2008. – 146 p. – ISBN 978-606-520-215-3.

Lucrarea are la baza trei capitole. In primul este analizata fotoliza cu radiatii UV, procedeul UV-H2O2, procedeul UV-H2O2-O3, fotocataliza UV-TiO2, oxidarea radiochimica, se prezinta macanismul procedeelor si rezulatele experimentale.
Cel de-al doilea capitol propune o analiza  a tuturor componentelor unui sistem fotochimi. In ultima parte a cartii sunt prezentate rezultatele cercetarilor de laborator.

CZU 504.064=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Costea, Dumitru. Marketingul produselor alimentare. – Constanta: Ex Ponto, 2008. – 182 p. – ISBN 978-644-814-0.

Fiind o carte din domeniul marketingului, care se adreseaza in primul rand generatiilor tinere, se incepe cu o abordare conceptuala a marketingului.
Trecerea de la un capito la altul se face intr-o maniera procesuala, autorul reusind sa indrepte analiza spre domeniul produselor alimentare.

CZU 65.012.4:664=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>