Program “Grija pentru Noii Beneficiari”: ediţia 2010

(concept)

Scop:

 • sensibilizarea noilor beneficiari DIB vizavi de oportunitatile informational-bibliotecare la ULIM
 • orientarea noilor beneficiari pentru acceptarea si aplicarea prevederii: „Cunostintele si deprinderile, acumulate in aulele universitare, sunt augmentate/fortificate in spatiile functionale ale DIB. Procesul de informare/documentare este parte integranta a celui educational”
 • facilitarea adaptarii studentilor, inscrisi la anul 1 al ciclului licenta la specificul comunitatii
 • atragerea noilor beneficiari ai DIB
 • facilitarea orientarii acestora in spatiile functionale ale DIB: sali de lectura silentioase si de grup, mediateca
 • promovarea, cunoasterea si utilizarea rational/efectiva a resurselor, serviciilor, oferite de catre DIB si institutiile sistemului informational – biblioteconomic national
 • constientizarea necesitatii formarii culturii informationale in contextul principiilor inerente ale Procesului Bologna
 • dezvoltarea rolului bibliotecii universitare in educatia permanenta, „reorganizarea” DIB astfel, ca sa devina furnizor de oportunitati de invatare intr-un mediu favorabil invatarii
 • formarea competentelor informationale drept parte integranta a culturii intelectuale
 • formarea unei imagini pozitive a DIB si promovarea acesteia
 • formarea/amplificarea) interesului pentru valorile culturii, stiintei, civilizatiei.

Specificul ediţiei 2010:

 • context al Anului Culturii Informationale, declarat de catre IFLA si ABRM (formarea competentelor, deprinderilor de orientarea in mediile informational-documentare; cunoasterea sistemului de institutii informationale; drepturi si obligatii privind accesul la informatii)
 • promovarea oportunitatilor de invatare intr-un mediu favorabil invatarii, educatia pentru invatarea permanenta (proiectul Codului Educatiei; implicatii pentru realizarea prevederilor Strategiei de la Lisabona prin accentuarea factorilor: inovatia, societatea informatiei si a cunoasterii, capitalul uman)
 • imbunatatirea utilizarii resurselor/serviciilor/produselor electronice, oferite de catre DIB (servicii de referinte; baze de date eIFL Direct, HINARI etc.)
 • promovarea imaginii, atractivitatii DIB (in scopul augmentarii vizitelor in spatiile functionale, participarii la evenimentele de cultura si stiinta etc.).

Grup-ţintă: programul este orientat pentru studentii anului 1, de la toate facultatile ULIM, audienti ai ciclurilor licenta, masterat, doctorat, precum si universitari, noi angajati la ULIM.

Termen organizare: semestrul 1 al anului academic

Activităţi şi responsabilităţi :

Nr. d/r

Activităţi, procese

Termen realizare

Responsabil

1.

Expozitie informationala „ULIM: ani de ascensiune” (din istoria Universitatii, Codex ULIM, concept educational, servicii informational-bibliotecare etc.)

Sept. – Noiemb.2010

N. Ghimpu L. Palii

2.

Expozitia informationala „Documentare si informare: elemente indispensabile ale procesului educational” Expozitie tematica: „Cheia succesului: increde-te in tine insuti” (Ce este succesul ? Autoadminstrarea. Utilizarea rationala a timpului personal etc.)

Sept. – Dec. 2010

-//-//-//

3.

1 septembrie – Ziua Informatiei si a Cunostintelor (activitate complexa”: prezentari-sinteze „DIB in context universitar”, „Ce trebuie sa stii pentru prima vizita la DIB”; Clinica Informationala; excursii-panoramic in spatiile functionale DIB; prezentarea expozitiilor)

1 septembrie 2010

Bibliotecari contact

4.

Inaugurarea standului „Creativitate. Inovatie. Cunostinte si cunoastere”. Asigurarea functionalitatii standului (in spatiul SPL nr. 2)

1 sept. – dec. 2010

A.Nagornaia

5.

Turul virtual al ULIM si al DIB (spatii functionale; lucrari de referinta; activitati de promovare a valorilor culturii, stiintei si educatiei – poze, imagini, prezentari Power Point)

1 sept. 2010

Z. Diacova

6.

Program „Grija pentru Noii Beneficiari. Editia 2010”: promovare in cadrul comunitatii universitare (informatii in cadrul Zilei Informatiei si a Cunostintelor – 1 septembrie; elaborarea materialului promotional; prezentari in cadrul cursului „Bazele culturii informationale”; amplasare pe pagina WEB DIB

Sept. –dec. 2010

L. Corghenci Z. Diacova Bibliotecari-contact

7.

Mini-cursuri in cadrul Clinicii Informationale, orientate pentru formarea competentelor informationale:

 • „Utilizarea catalogului electronic”,
 • „Utilizarea paginii WEB DIB. Servicii electronice”,
 • „Baza de date „Moldova actuala: continut si utilizare”,
 • „Baze de date on-line, oferite de catre DIB”
 • „Referinte bibliografice: elaborare si prezentare”

Oct.-Dec. (conform graficelor lunare)

Managerii functionali din Relatii cu publicul
N. Ghimpu
L. Palii
Serviciul IBD, CRETI
L. Corghenci

8.

Curs optional „Bazele culturii informationale” (conform orarelor decanatelor; 10 ore pentru studentii anului 1, ciclul Licenta, de la toate facultatile)

Sept.-Dec. 2010

L. Corghenci N. Ghimpu L. Palii

9.

Studiu „Competente documentar-informationale ale studentilor anului 1” (elaborare program, efectuarea interviurilor si a anchetelor, sinteze)

Sept.-Noiemb. 2010

L. Corghenci N. Ghimpu L. Palii

10.

Elaborarea si difuzarea pentru grupul-tinta a materialelor promotionale:

 • Program „Grija pentru noii beneficiari. Editia 2010”
 • 18 + motive pentru a vizita DIB (resp. L. Corghenci)
 • Ce trebuie sa stii pentru prima vizita la DIB
 • Cum se conspecteaza un document
 • Accesul liber la raft: informatii utile
 • Clinica Informationala DIB
 • Genuri si tipuri de documente in colectiile DIB
 • Colectia Periodice DIB
 • Colectia de Referinte
 • OPAC
 • Baze de date, oferite de catre DIB
 • Intreaba Bibliotecarul (resp. N. Ghimpu)

septembrie

Bibliotecarii contact

11.

Instituirea si asigurarea functionarii colectiei e-Books (acces in spatiul SPL nr.2, bloc 1, et. 6): activitatii promotionale, completare, relatii cu cadrele didactico-stiintifice ULIM

Pe parcursul anului

A. Nagornaia
Z. Diacova

12.

Elaborarea si amplasarea pe site-ul DIB a editiei speciale a ziarului e-ProLibris

August 2010

N. Ghimpu
L. Palii
E. Moscaliova

Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Beneficiari” contribuie substantial la formarea deprinderilor de formulare, sinteza a necesitatii informationale, de cautare si utilizare de sine-statatoare a informatiei necesare, amplificarea competentelor informationale. Astfel, studentul ULIM va detine instrumentele necesare in procesul muncii individuale, documentarii si informarii obligatorii si suplimentare. Programul faciliteaza formarea de perspectiva a unui bun profesionist, care a constientizat ca informatia este o putere, iar modernizarea si actualizarea cunostintelor si deprinderilor este un proces realizat pe parcursul intregii vieti (acceptarea principiului invatarii continue). Programul este in armonie cu principiile Procesului Bologna.

Elaborat: L. Corghenci
7 iunie 2010

Programul a fost discutat şi aprobat în cadrul Consiliului Coordonator DIB

Program: «Grija pentru noi Binefeciari», editia a 8-a:

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>