Universitatea Libera Internationala din Moldova
Departamentul Informational Biblioteconomic

Program “Grija pentru Noii Utilizatori”: editia 2012

(concept)

Organizator: Departamentul Informaţional Biblioteconomic (program iniţiat de către DIB în anul 2003 ca impact al Proiectului Tempus Tacis)

Perioada funcţionării: 1 septembrie – 21 decembrie 2012 (semestrul 1 al anului universitar)

Grup-ţintă: programul este orientat pentru studenţii anului 1, de la toate facultăţile ULIM, audienţi ai ciclurilor licenţă, masterat, doctorat (ultimii – admişi din exteriorul ULIM), precum şi universitarii — noi angajaţi la ULIM.

Obiectiv final al Programului: atragerea studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice în spaţiile sălilor de lectură pentru consultare şi documentare, promovarea şi amplificarea utilizării pârghiilor de informare la distanţă (biblioteca digitală, baze de date etc.)

Sloganul ediţiei 2012: Biblioteca oferă mai mult decât informaţie

Scopurile Programului:

 • a facilita adaptarea studenţilor, înscrişi la anul 1 al ciclului Licenţă la specificul comunităţii universitare;
 • cunoaşterea de către noii utilizatori a evenimentului anului 2012 – 20 de ani de la fondarea ULIM şi a DIB (aspect informaţional-biblioteconomic);
 • sensibilizarea noilor utilizatori DIB vizavi de oportunităţile informaţional-bibliotecare la ULIM;
 • a facilita orientarea acestora în spaţiile funcţionale ale DIB: săli de lectură silenţioase şi de grup, mediateca;
 • a dezvolta un sistem eficient de tutoriale şi a augmenta utilizarea acestora ca surse de învăţare;
 • „învăţarea” metodelor, tehnicilor de muncă intelectuală (cum se conspectează un document; ţinerea bazei de date a personale şi a publicaţiilor de autor; tehnici de lectură; genuri şi tipuri de documente etc.);
 • dezvoltarea rolului bibliotecii universitare in educatia permanenta, „reorganizarea” DIB astfel, ca sa devina furnizor de oportunitati de invatare intr-un mediu favorabil invatarii
 • a promova, a cunoaşte şi a utiliza raţional/efectiv resursele, serviciile, oferite de către DIB şi instituţiile sistemului informaţional – biblioteconomic naţional;
 • acceptarea de către noii utilizatori a importanţei deţinerii culturii informaţiei şi a învăţării;
 • formarea competenţelor informaţionale drept parte integrantă a culturii intelectuale;
 • formarea/amplificarea) interesului pentru valorile culturii, ştiinţei, civilizaţiei.

Nou pentru ediţia 2012:

 • sloganul ediţiei: Biblioteca oferă mai mult decât informaţie (biblioteca – spaţiu de comunicare, învăţare, formare a culturii intelectuale – generală, a informaţiei, a învăţării);
 • funcţionarea Programului sub semnul anului 2012:
 • orientare pentru „fidelizarea” noilor utilizatori (desemnări ale celui mai activ utilizator al anului I, celei mai active facultăţii, celui mai activ membru al Senatului Studenţesc pentru implicaţii în organizarea Programului etc.);
 • promovarea culturii informaţiei drept fundament pentru cultura intelectuală (aspecte ale culturii managerială şi învăţarea permanentă (fundamentarea Campaniei pe aceste 3 fenomene);
 • organizarea conferinţei finale a Campaniei.

Activitati si responsabilitati :

Nr. d/r

Activitati, procese

Termen realizare

Responsabil

1.

Expoziţie informaţională „ULIM: 20 de ani de ascensiune” (din istoria Universităţii, Codex ULIM, concept educaţional, servicii informaţional-bibliotecare etc.) (format tradiţional şi electronic)

Septembrie – Decembrie

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

2.

Expoziţia informaţională „Documentare şi informare: elemente indispensabile ale procesului educaţional”

Expoziţie tematică: „Cheia succesului: încrede-te în tine însuţi” (Ce este succesul ? Autoadminstrarea. Utilizarea raţională a timpului personal etc.)

Septembrie — Decembrie

-//-//-//

3.

1 septembrie – Ziua Informaţiei şi a Cunoştinţelor („Drumul Cunoaşterii duce la Bibliotecă: lansarea Campaniei: prezentări-sinteze „DIB în context universitar”, „Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB”; Clinica Informaţională; excursii-panoramic în spaţiile funcţionale DIB; prezentarea expoziţiilor)

1 septembrie

Bibliotecari contact

4.

Ciclul de prezentări publice „20 de ani de la fondarea ULIM: proiecte şi acţiuni de succes” (în calitate de vorbitori fiind invitaţi reprezentanţi ai Rectoratului ULIM, facultăţilor şi institutelor universitare, bibliotecari contact)

Octombrie — Noiembrie

Bibliotecarii contact

5.

Organizarea vizitelor studenţilor în sălile de lectură specializate în scopul cunoaşterii şi utilizării ulterioare a potenţialului informaţional-documentar al DIB (la începutul predării disciplinelor concrete). Servicii specifice în condiţiile organizării modulare a procesului educaţional (expoziţii mobile etc.)

Pe parcursul Programului

Bibliotecarii contact

Şefii oficii – săli de lectură în colaborare cu profesorii disciplinelor/modulelor concrete

6.

Nu plagiatului (ciclu de activităţi): cunoaşterea Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe (aspect de utilizator al bibliotecii şi potenţial autor), Legii privind activitatea editorială, Legii cu privire la Biblioteci; cunoaşterea noilor cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi citarea referinţelor bibliografice etc.

Octombrie — Noiembrie

L.Corghenci

7.

Mini-cursuri, orientate pentru formarea competenţelor informaţional-documentare (a se vedea orarul mini-cursurilor)

Septembrie — Decembrie

A se vedea orarul mini-cursurilor

Organizator: I. Cerneauscaite

8.

Curs opţional „Bazele culturii informaţiei” (conform orarelor decanatelor; 10 ore pentru studenţii anului 1, ciclul Licenţă, de la toate facultăţile)

Septembrie — Noiembrie

N. Ghimpu

L.Corghenci

9.

Studiu „Competenţe documentar-informaţionale ale studenţilor anului 1” (elaborare chestionar, efectuarea interviurilor şi a anchetelor, sinteze)

Septembrie — Noiembrie

N. Ghimpu

L.Corghenci

10.

Elaborarea si difuzarea pentru grupul-tinta a materialelor promotionale şi a tutorialelor:

 • Program „Grija pentru Noii Utilizatori. Ediţia 2012” (pliant) (suport hârtie) (resp. L. Corghenci)
 • DIB: spaţii informaţional-documentare (semn de carte) (suport hârtie) (resp. V. Moşneaga)
 • 20 + motive pentru a vizita DIB (resp. L. Corghenci) (format electronic – pagina WEB DIB)
 • Ce trebuie să ştii pentru prima vizită la DIB (pagina WEB DIB)
 • Cum se conspectează un document (pagina WEB DIB)
 • Accesul liber la raft: informaţii utile (pagina WEB DIB)
 • Genuri şi tipuri de documente în colecţiile DIB (pagina WEB DIB)
 • Colectia Periodice DIB (pagina WEB DIB)
 • Colectia de Referinte (pagina WEB DIB)
 • OPAC (pagina WEB DIB)
 • Baze de date, oferite de catre DIB (pagina WEB DIB)
 • Power Point: soft de creare a prezentărilor ( resp.: I. Cerneauscaite, D. Butnari)
 • Preluarea şi promovarea (cu respectarea dreptului de autor) a tutorialelor, elaborate în cadrul Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (www.anbpr.org.ro/index.php/tutoriale-si-resurse-de-invatare.html ): „Blog: creare şi postare”, „Google: creare cont”, „Youtube: creare cont” etc. (resp.: I. Cerneauscaite, D. Butnari)
 • Întreabă Bibliotecarul: serviciu de referinţe (pagina WEB DIB) (resp. N. Ghimpu)

11.

Promovarea şi asigurarea funcţionării colecţiei e-Books (acces în spaţiul SPL nr.2, bloc 1, et. 6): activităţii promoţionale, completare, relaţii cu cadrele didactico-ştiinţifice ULIM

Pe parcursul anului

E. Dereş

12.

Organizarea conferinţei finale a programului „Grija pentru Noii Utilizatori”

Decembrie

Z. Sochircă

L.Corghenci

I. Cerneauscaite

Impactul programului: Programul „Grija pentru Noii Utilizatori” contribuie la atragerea studenţilor în sălile de lectură pentru consultare şi documentare, formarea deprinderilor de formulare, sinteză a necesităţii informaţionale, de căutare şi utilizare de sine-stătătoare a informaţiei necesare, amplificarea competenţelor informaţionale. Programul are caracter de tutelare şi învăţare, implementând deprinderi tehnice şi cunoştinţe metodologice de orientare în lumea informaţiei, formând în final o gândire divergentă. Astfel, studentul ULIM va deţine instrumentele necesare în procesul muncii individuale, documentării şi informării obligatorii şi suplimentare.

Programul facilitează formarea de perspectivă a unui bun profesionist, care a conştientizat următoarele: informaţia este o putere; modernizarea şi actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor este un proces realizat pe parcursul întregii vieţi (acceptarea principiului învăţării permanente); informaţia sporeşte ne-cunoaşterea (cel informat este orientat pentru cunoaştere permanentă). Programul este în armonie cu principiile Procesului Bologna.

Elaborat: L. Corghenci

I.Cerneauscaite

Aprobat la şedinţa din 11 iulie 2012 Consiliului Coordonator DIB (proces verbal nr. 5)

Orar al mini/cursurilor, pachetelor informationale

(mini/cursurile sunt oferite gratuit, in perioada septembrie-decembrie 2012)

Nr. d/r

Tema si continutul cursului

Termen realizare (ziua saptamanii)

Formator

Loc

1.

„Cum se conspecteaza un document”

In cadrul cursului sunt promovate metode de lectura rapida, modalitati de analiza si sinteza a informatiei, de conspectare

Luni,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.00

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

2.

Utilizarea computerului: manuirea programelor Microsoft Office

Pachetul informational este oferit in grup si individual, axandu-se pe trei programe Microsoft Office, indispensabile procesului educational si de cercetare: Word, Excel, Power Point

Luni,

ora 15.00 – 16.00

V. Mosneaga

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

3.

Utilizarea Internetului

Pachetul informational este oferit in grup si individual, urmarind scopul de formare a deprinderilor practice de navigare in Internet, de extragere si gestionare a informatiei din sursele on-line, transfer de informatie pe alte suporturi

Marti

ora 10.00 – 11.00

15.00 – 16.00

I. Cerneauscaite

Mediateca ULIM

CID ULIM (SPL nr. 2, et.6)

4.

Utilizarea catalogului electronic

Cursul are drept scop formarea deprinderilor de utilizare a catalogului electronic, de selectare a informatiei in functie de nume autor, titlu document, tema, cuvant-cheie. Soft-ul utilizat – TINLIB – constituie baza crearii cataloagelor electronice in institutiile informationale din Republica Moldova

Marti,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.00

I. Cerneauscaite

N. Ghimpu

E. Dereş

M. Bejenari E. Ţurcan

E. Ţurcan

Sala de Lectura nr. 1 (et. 5, bl.1)

Sala Polivalenta de Lectura nr. 2 (et. 6, bl.1)

Sala de Lectura nr.3 (et. 4, bl.3)

5.

„Utilizarea paginii WEB DIB. Servicii informationale on-line”

Cursul ofera informatii si demonstratii privind potentialul informational, promotional al paginii WEB DIB. Servicii informationale oferite prin intermediul paginii WEB: expozitii tematice si ale publicatiilor cadrelor didactico-stiintifice ULIM, servicii de referinte, buletine informationale

Miercuri,

ora 10.00 – 11.00

14.00 – 15.00

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

6.

Biblioteca digitală ULIM: structură şi utilizare

-//-//-//

Z. Sochircă

V. Gheţu

-//-//-//

6.

Pagina WEB ULIM: oportunităţi informaţionale, logistice şi promoţionale

Studenţilor li se oferă informaţii privind structura paginii WEB, meniuri de bază, link-uri utile

Miercuri, ora 11.00 – 11.30

15.00 – 15.30

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

Clinica Informaţională
(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

8.

„Utilizarea bazei de date „e-Portofolii educationale ale cadrelor didactico-stiintifice ULIM. Colectia e-Books”

Formarea deprinderilor de cautare si selectare a informatiei utile procesului educationale

Miercuri, ora 11.30 – 12.00

15.30 – 16.00

N. Ghimpu

G. Mihailov

E. Dereş

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL nr. 2)

Mediateca ULIM

9.

Baze de date on-line, oferite de către DIB

Cursul este orientat pentru formarea competenţelor privind selectarea şi gestionarea informaţiei în cadrul bazelor de date, în funcţie de domeniul de interes al utilizatorilor.

Joi,

ora 11.00 – 12.00

14.30 — 15.00

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

L. Corghenci

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

10.

„Referinte bibliografice: elaborare, prezentare si citare” (prevederi ale noului standard)

Cursul are scopul de a forma deprinderile de elaborare, prezentare si citare a referintelor bibliografice pentru studiile efectuate (articole, teze de licenta, teze de master si alte materiale)

Vineri,

ora 11.00 – 12.00

L. Corghenci

N. Ghimpu

I. Cerneauscaite

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

11.

Mini-curs cu genericul „CV corect întocmit: şanse se succes profesional”: Europass: Curriculum Vitae

Fiecare miercuri,

între ora 13.00 – 14.00

I. Cerneauscaite

Clinica Informationala

(et.6, bl.1, SPL

nr. 2)

 

Tutoriale:

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>