Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Economie. – Vol. 4 / dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru; red. resp. P. Rosca. – Ch., 2005. – 161 p.

Barbaneagra, Alexei. Paspunderea penala pentru infractiunile contra pacii si securitatii omenirii, infractiunile de razboi: autoref. al tz. de dr. habilitat in drept. Specialitatea 12.00.08 – Drept penal / Univ. Libera Int. din Moldova. — Ch., 2006. – 49 p.
Obiectul cercetarii – legislatia internationala si nationala, care prevede raspunderea penala pentru infractiunile contra pacii si securitatii omenirii, infractiunile de razboi. Suportul metodologic si teoretico-stiintific al lucrarii il constituie tezele principale ale filozofiei dreptului, teoriei dreptului umanitar, dreptului international penal si national penal, dreptului procesual penal, ale psihologiei generale si juridice, medicinii, biologiei si ale altor materii socio-umane.
CZU 343.3/7(043.2)= 135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Sofronie, S. Le marche: materiel pedagogique pour le cours „Le francais des affaires” / S. Sofronie, A. Mirauta. – Ch., 2005. – 77 p. – ISBN 9975-934-85-4

Lucrarea insereaza exercitiile si alte sarcini pentru studenti, utilizate in procesul de predare. Este util compartimentul „Glossaire des termes”. Sunt incluse si cinci texte pentru lecturi specilaizate.

CZU 339.13.012:811.1(075.8)
Sala de Lectura nr. 1

Dimo, Olga. Your Guide tu Bussines English Writing. Ch.: Integritas SRL, 2005. – 152 p. – ISBN 9975-9928-0-3

Sunt prezentate recomandari teoretice si modele de scrisori de afaceri, incluzand peste 600 de fraze-tip . Lucrarea ofera cele mai larg utilizate abrevieri, acceptate in corespondenta de afaceri.
Lucrarea este destinata studentilor, traducatorilor, referentilor si altor persoane interesate.

CZU 811.111:334.021.2(075)
Sala de Lectura nr. 3

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>