Gutu, Ana. Manual de management al calitatii ULIM: Standard 9001:2001 / Univ. Libera Inter. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2007 (Tipogr. „Foxtrot” SRL). – 64 p. – ULIM – 15 ani de ascensiune. – ISBN 978-9975-920-54-4

Manualul calitatii are ca scop abordarea managementului ca un sistem de procese aflate in interactiune, menite: sa dea eficacitate si eficienta activitatilor pentru atingerea obiectivelor si misiunii declarate de conducerea ULIM; sa ajute personalul organizatiei sa inteleaga activitatile legate de sistemul de management al calitatii; sa dea consistenta si consecventa activitatilor desfasurate in cadrul ULIM. Este destinat intregului personal al ULIM (conducerii, cadrelor didactice, personalului administrativ etc.), cat si partilor externe (studenti etc.)

CZU: 378.1:005(075.8) / G-98
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Stoica, Iulian Dan. Fenomenul “copiii strazii” si delicventa juvenila / lect. Univ. drd. Iulian Dan Stoica, drd. Marin Antoche. – Constanta: Punct Ochit, 2007. — 138 p. – ISBN 978-973-87725-8-8

Lucrarea abordeaza consumul de droguri in rindul copiilor si tinerilor din strada ca tema principala, cat si consecintele produse de acesta. Autorul scoate in evidenta o serie de caracteristici si particularitati ale acestui fenomen. Lucrarea poate servi drept suport de studiu pentru persoanele din domeniul dreptului.

CZU 343.9 / S-88
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Stoica, Iulian Dan. Aspecte teoretice si de practica judiciara cu privire la infractiunile de fals / lect. Univ. drd. Iulian Dan Stoica, drd. Marin Antoche. – Constanta: Punct Ochit, 2007. — 138 p. – ISBN 978-973-87725-9-1

Prezenta lucrare oglindeste continutul juridic al infractiunilor de fals de monede, de valori straine, de timbre, marci sau bilete de transport, instumentelor oficiale privind identitatea. Autorii abordeaza falsificarea ca fiind operatia prin care se realizeaza actiunea de alterare a adevarului. Lucrarea se adreseaza cadrelor didactice, masteranzilor, studentilor din domeniul dreptului, cat si tuturor celor interesati.

CZU 343.52 / S-88
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Rosca, Petru. Dialectele romanice – studiu geolingvistic / Univ. Libera Inter. din Moldova. Inst. de Cercet. Filol. si Interculturale. – Ch.: ULIM, 2007. – 135 p. – ISBN 978-9975-

Monografia reprezinta o sinteza a vocalismului. Autorul face o caracteristica ampla a diferitor dialecte romanice, scoate in evidenta fenomene convergente, divergente si clasificarea ariilor dialectale romanice. Ea constituie un instrument de lucru pentru profesorii de filologie romanica, pentru studenti si pentru toti cei care vor veni in contact cu aceste probleme.

CZU 811.13 / R-74
Sala de Lectura Nr.3
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Depozit imprumut

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>