Gorodenschi, Mariana. Politica comerciala externa a Romaniei in procesul integrarii   europene si globalizarii economice:  autoref. al tezei de doctor in economie: specialitatea: 08.00.14 – Economie mondiala; relatii economice intern. / cond. st.: N.Tau. – Ch.: ULIM, 2008. –24 p.

Teza de doctor in economie, contribuie la extinderea dimensiunii studiilor consacrate procesului de integrare europeana, subliniind caracterul accelerat de manifestare a tendintelor integrationiste in Europa. Subiectul cercetarii vizeaza un aspect de mare insemnatate al procesului de integrare – politica comerciala a Romaniei.

CZU: 339.9 : 339.5 G 87
Centrul de Informare si Documentare


 

Moisescu, Gheorghe. Politici transfrontaliere ale Uniunii Europene : autoref. al tezei de doctor in economie : specialitatea : 08.00.14 – Economie Mondiala ; relatii economice intern. / cond. st. : A. Gribincea. – Ch. : ULIM, 2009. -25p.

Teza de doctor,abordeaza problematica extinderii si consolidarii Uniunii Europene in contextul globalizarii economice mondiale, drept fenomen aflat in studiu deopotriva la nivelul Uniunii, dar si a guvernelor nationale. In urma cercetarilor intreprinse, autorul argumenteaza necesitatea adoptarii unor Politici transfrontaliere viabile, drept strategie de relationare economica.

CZU: 339.9.071.3
Centrul de Informare si Documentare

 

Talambuta, N. ; Chihai, Oleg. Zooparazitologie. –Ch. :Elena-V.I.SRL, 2008. –257p. –ISBN 978-9975-106-17-7.

Cursul este o lucrare de sinteza, metodico-didactica si stiintifica de valoare, destinata studentilor facultatilor de Biologie, Ecologie, Medicina umana, Medicina veterinara, Bioinginerie, Biotehnologie,Farmacie si Tehnologii chimice, precum si specialistilor din laboratoarele de diagnostic parazitologic. Lucrarea contribuie la promovarea cunostintelor profunde referitoare la interrelatiile de conflict ale sistemului parazit-gazda, cu efecte patogene in tandem cu mecanismele generale si speciale de aparare a organismului infestat.

CZU: 591.69 :576.89    T 14
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare


 

Tehnologia educationala artistico-plastice Univ. Libera Intern. din Moldova, Catedra “Design”, Lab. Tehnologia educatiei artistico-plastice: -Vol.6: Mijloace didactice. -Ch.:ULIM, 2008. -115 p. –ISBN 978-9975-934-49-7

Lucrarea este oferita specialistilor din pedagogia artelor si a designului contemporan, studentilor, cadrelor didactice din invatamantului preuniversitar si universitar, designeri s.a. Studiile din volumul VI – “Mijloace didactice” continua orientarea tematica de cercetare a colectivului profesoral-didactic, a catedrei “Design” in domeniul tehnologiilor educatiei artistico-plastice.

CZU: 7.05(075)    T 32
Centrul de Informare şi Documentare


 

Camenev, Zinaida. Diplomatic and Business Correspondence /Zinaida Camenev; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Foreign Languages and Sciences of Communication, English and German Dep. –Ch.: ULIM, 2008. –130p. –ISBN 978-9975-934-56-5

Lucrarea vine atit in sprijinul studentilor Facultatii de Limbi Straine si Stiinte ale Comunicarii, cit si a studentilor Facultatii de Istorie si Relatii Internationale. Are drept scop de ai initia in teoria Diplomatiei si a Comunicarii Diplomatice,de ai familiariza cu particularitatile Corespondentei Diplomatice si de Afaceri si tehnica redactarii acestora.

CZU: 005.91(075.8) C 16
Centrul de Informare si Documentare


 

Podoliuc, Tatiana. Modern Grammar Trends: (A Course of Lectures) /T.Podoliuc: Univ. Libera Intern. –Ch.: ULIM, 2008. –114p. –ISBN 978-9975-934-48-0

Cursul de lecturi este destinat studentilor anului I de masterat al facultatii de limbi staine.  Compus din 10 capitole, oglindeste cele mai importante probleme ale gramaticii moderne.

CZU: 811.111’36(075.8) P 73
Centrul de Informare si Documentare