În cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, ediţia a 15-a, organizat de către Secţia Naţională a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret la 7-10 aprilie 2011, este organizată Conferinţa „Cultura informaţiei: implicarea bibliotecilor universitare”, susţinută de către Dr. Hermina Anghelescu
(School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan).

Secvenţe de la conferinţa

Data organizării – 5 aprilie 2011, ora 10.00

Coorganizator, loc desfăşurare: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Sala de Lectură nr. 3, bloc 3, etaj 4, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52, Chişinău

Participanţi: Sunt invitaţi de a participa reprezentanţii ai bibliotecilor universitare, specializate, academice, de colegii, interesaţi de subiectul abordat.

Agenda conferinţei:

• conferinţa dr. H. Anghelescu
• intervenţii, discuţii, schimb de experienţă
• prezentarea publicaţiilor: „Sensul Schimbării în Universul Infodocumentar” (Constanţa, 2009) şi „Scurtă introducere la o Enciclopedie a informaţiei” (Constanţa, 2010), semnate de Ion Stoica (prezintă L. Corghenci)
• expoziţie de publicaţii „Cultura informaţiei şi cultura învăţării – strategii profesionale ale bibliotecilor din învăţământ”

Doritorii de a participa la lucrările conferinţei sunt rugaţi să comunice intenţia

(cât mai operativ):
tel. 21 24 18
lcorghenci@ulim.md