Un serviciu informaţional gratuit, oferit prin intermediul paginii WEB in scopul ghidarii, orientarii utilizatorilor pentru selectarea si utilizarea resurselor tradiţionale şi electronice, deţinute de către DIB ULIM, precum şi din Internet.

Cerinte Utilizare


* — Cîmpuri obligatorii de completat.