Ianuarie 2011

{tooltip}SINTEZE(trăite, văzute, cugetate, durute){end-title}Constantin Bobeică{end-texte} {end-tooltip} {tooltip}{end-title}CRIZA ECONOMICĂ MONDIALĂ ŞI IMPACTUL EI ASUPRA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA{end-texte}{end-tooltip} {tooltip}{end-title} ANALIZA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN PRISMA INDICATORILOR STATISTICI
pentru perioda anilor 2005-2009{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 80 DE ANI
Materialee Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Volum I{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 80 DE ANI
Materialee Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Volum II {end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA LA 80 DE ANI
Materialee Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale
Volum III{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION
V-th edition
Volume I{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION
V-th edition
Volume II{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} PEDEAPSA — ELEMENT STRUCTURAL ÎN SISTEMUL RĂSPUNDILOR JURIDICE
Paroşanu Niculina
Teză de doctor în drept{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} ORGANIZAREA ŞI APLICAREA TEHNOLOGIILOR MANAGEMENTULUI ANTICRIZĂ ÎN CADRUL REGIILOR AUTONOME ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LCALE
Mocanu Nelu
Teză de doctor în economie{end-texte}{end-tooltip}
{tooltip}{end-title} COOPERATION AND EXPORT OF EDUCATIONAL SERVICES: WORLD EXPERIENCE
Oweidah Jamil
Thesis for the awarding of the title of PhD in Economics{end-texte}{end-tooltip}

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>