Departamentul Informational-Biblioteconomic ULIM: (DIB; pina in anul 2001 – Biblioteca) a fost fondat odata cu Universitatea, in anul 1992.

Aplicind pe parcursul existentei sale principiul „in serviciul comunitatii universitare” (deci fiind nemijlocit implicat in toate procesele de dezvoltare a ULIM), considerandu-se parte integranta a sistemului national informational-biblioteconomic, DIB ULIM a traversat citeva etape importante de dezvoltare. In general, acestea pot fi specificate dupa cum urmeaza:

• Etapa de constituire si dezvoltare initiala (16 octombrie 1992; anii 1992 – 1994);

• Etapa statornicirii organizationala si functionala (anii 1995 – 1996);

• Etapa modernizarii tehnologice a activitatii informational-bibliotecare (anii 1997 -1999);

• Etapa reformelor si schimbarilor organizational-functionale (anul 2000 – prezent).

DIB ULIM este amplasat si ofera servicii informational-bibliotecare in spatiile (2003.7 mp):

Sala de Lectura nr.1

Sala Polivalenta nr.2

Sala de Lectura nr.3

Mediateca