Manipularea in posttotalitarism / ed. coord. de  Mihai Sleahtitchi. – Ch.: Gunivas, 2008. – 480 p. – ISBN 978-9975-908-67-2.
Lucrarea contribuie la identificarea entitatii manipularii comportamentale si modului in care aceasta se profileaza in conditiile societatii posttotalitariste. Materialele sunt structurate in patru sectiuni, oglindind caracteristicile definitorii, aspectele etologice, formele de manifestare ale manipularii comportamentale, problemele manipularii prin presa, manevrele manipulatoare ale puterii posttotalitariste, problematica neutralizarii manipularii. 
CZU 321(082)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,
Centrul de Informare si Documentare ULIM


Baltag, Dumitru. Teoria raspunderii si responsabilitatii juridice. – Ch.: ULIM, 2007. – 440 p. – ISBN 978-9975-920-49-0.
Volumul reflecta urmatoarele fenomene: cercetarea in plan evolutiv a mecanismelor si institutiilor raspunderii juridice, ce vizeaza raspunderea pentru fapta ilicita si sanctiunea corespunzatoare; evaluarea contributiei gandirii si practicii juridice in contextul doctrinei raspunderii juridice; evidentierea coraportului dintre responsabilitatea si raspunderea juridica, elucidarea elementelor definitorii ale acestora; valorificarea doctrinei juridice in perceperea responsabilitatii juridice; cercetarea etapelor normativ.-materiale si formelor procesuale ale etapelor raspunderii juridice etc.
CZU 340.13
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Postica, Gheorghe. Civilizatia medievala timpurie din spatiul Pruto-Nistrean (secolele V-XIII) / cuvant inainte de Victor Spinei. – Bucuresti: ed. Acad. Romane, 2007. – 487 p. – ISBN 978-973-27-1592-5.
Lucrarea este structurata in mai multe compartimente privitoare la istoriografie, cadrul demografic, habitat, economie, spiritualitate, organizarea social-politica si militara a localnicilor si relatiile cu migratorii si cu statele vecine. Este substantiala Anexa, continand repere bibliografice, tabele statistice, diagrame si harti, cu un repertoriu al asezarilor si al necropolelor. Volumul prezinta o sinteza valoroasa, o contributie majora la clarificarea numeroaselor aspecte ale civilizatiei medievale timpurii.
CZU 94(498)

Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,                                                                                           Centrul de Informare si Documentare ULIM

Mindicanu, Ala. Dor de libertate. – Ch.: ed. ULIM, 2008. – 190 p. – ISBN 978-9975-66-075-4.
Lucrarea contine articole, interviuri, schite ale autoarei, publicate in presa pe parcursul anilor 2001-2008. Insereaza materiale dedicate problemelor importante ale societatii basarabene de la inceputul secolului XXI: identitate, limba, demnitate nationala, politica etc.
CZU 323/324(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,

Centrul de Informare si Documentare ULIM

Centrul de Informare si Documentare ULIM

Analele ULIM. Seria Drept: Vol. 7 / Univ. Libera Intern. din Moldova; consiliu red.: Vitalie Gamurari, Victor Gutuleac, Andrei Smochina [et al.]. – Ch., 2007. – 177 p. – ISBN 978-9975-920-68-1.

Sumar


CZU 34:378.4(478)(082)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,
Centrul de Informare si Documentare ULIM


Ana Mihalache – Daruire intru dainuire: biobibliogr. / alcat.: natalia Ghimpu, Lorina Beselea; conceptie, red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga; Univ. Libera Intern. din Moldova; Dep. Inform. Biblioteconomic. – Ch., 2008. – 88 p. – ISBN 978-9975-920-75-9. – (colectia „Universitaria”; Fascicula a 31-a).
Biobibliografia reflecta publicatiile, semnate de catre Ana Mihalache, doctor, sef catedra Limbi Straine aplicate a ULIM. Informatia bibliografica este insotita de articole-omagii, dedicate autorului, CV, file de album.
CZU 016:[811.133.1+929]
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,

Sala de Lectura nr. 3,  Centrul de Informare si Documentare ULIM

Ilie Borziac la 60 de ani: biobibliogr. / alcat.: Ludmila Corghenci; red. st.: Gheprghe Postica; echipa de lucru: Valentina Chitoroaga, Veronica Ghetu, Victoria Corcodel; Univ. Libera Intern. din Moldova. Dep. Inform. Biblioteconomic. Inst. de Istorie si Stiinte Politice. – Ch., 2008. – 114 p. – ISBN 978-9975-920-92-9. – (colectia „Universitaria”; Fascicula a 32-a).
Lucrarea insereaza informatia bibliografica asupra publicatiilor, semnate de catre reputatul arheolog-cercetator Ilie Borziac – doctor in istorie, conferentiar universitar, colaborator stiintific principal la Institutul de Istorie si Stiinte Politice a ULIM: Contributiile stiintifice ale dlui I. Borziac sunt oglindite in articolele, semnate de catre Gheorghe Postica, dr. habilitat, Ludmila Coada, dr., Andrei vartic, scriitor.
CZU 016:[902/904+929]
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,

Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>