Iunie 2009

Ion Panasescu savant si profesor: secvente biobibliografice / alcat.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beselea; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st., bibl.: Ludmila Corghenci; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Inform. Bibl. – Ch.: CE.: UASM, 2009. – 127p. – ISBN 978-9975-64167-8.

Prezenta biobibliografie are scopul de a sintetiza, reflecta si promova contributiile stiintifice si didactice ale cercetatorului Ion Panasescu, profesor, conferentiar universitar la Universitatea Libera Internationala din Moldova, Catedra Informatica si Inginerie, doctor in stiinte tehnice, inventator.

CZU 016:[62+378+929] P 94
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Symposia Investigatio Bibliotheca, ses. St. (2009; Chisinau): Materialele ses. st., 29 ian. 2009, Chisinau / Andrei Galben (dir.); red. resp.: Ludmila Corghenci; col. red.: Ana Gutu, Mihai Cernencu, Zinaida Sochirca [et al.]; abstracte in lb. engl.: Elena Beregoi. – Ch.: ULIM, 2009. – 70 p. – ISBN 978-9975-934-74-9.

Sumar

CZU 02(082) S 98
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Tau, Nicolae.Strategii promotionale ale relatiilor economice internationale / Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2009. – 316 p. – ISBN 978-9975-4044-4-0.

Lucrarea reprezinta o abordare noua a teoriei relatiilor economice internationale, a problematicii, a metodologiei si a principiilor cercetarii. Atesta caracterul interdisciplinar al lucrarii in concordanta cu tendintele actuale ale dezvoltarii stiintei economice.

CZU 339.9 T 28
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Lepadatu, Leonard. Managementul proiectelor: aspect critic al mediului antreprenorial. – Bucuresti: Ed. Universitara, 2009. – ISBN 978-973-749-6234-2.

Volumul cerceteaza procesul creativ ce presupune aplicarea in practica a unor metode si tehnici specifice, o incercare de a aduce solutii pentru rezolvarea situatiei usor dificile in care se afla managementul de proiect romanesc.

CZU 65.012.4
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Candu, Teodor. Episcopia Husilor si Basarabia (1598 – 1949) / Stefan Plugaru, Teodor Candu. – Iasi: Ed. PIM, 2009. – 360 p. – ISBN 978-606-520-375-4.

Publicatia este o implinire a gindului si un raspuns la intrebarea oricarui istoric, cleric, om de cultura – „Ce s-a intimplat cu teritoriul si jurisdictia Episcopiei, dupa dureroasele crucificari ale Basarabiei?”. Este recomandata tuturor iubitorilor de trecut, celor care traiesc pentru frumusetea Adevarului, tuturor celor care stiu ca prin cultura isi cultiva sufletul si viata.

Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Xenofon, Ulianovschi.Conceptul Infractiunii Militare in dreptul penal / Xenofon Ulianovschi; Univ. Libera Internationala din Moldova. — Ch.: ULIM, 2009 (Tipogr.ULIM). – 553p. – ISBN 978-9975-934-38-1

In prezentul studiu autorul sistematizeaza eficient elementele structurale privind combaterea fenomenului infractional in ansamblu. Cercetarea propune sa acopere un anumit segment al vidului din stiinta dreptului penal autohton si supune unele cercetari de larga amplitudine a infractiunile militare.

CZU 344.13
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>