Rusnac, Svetlana. Consilierea psihologica in grup: forme si metode / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:ULIM, 2005. – 113 p. – ISBN 9975-934-52-8

Lucrarea initiaza studentii si masteranzii in tumultul de subiecte si fenomene privind consilierea psihologica in grup. Este prezentat un rezumat al continutului teoretic si doua programe desfasurate ale trainingurilor, realizate an cadrul sedintelor de laborator.
CZU 316.6
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Sali, Nicolae. Emergenta societatii civile: romii in Rep. Moldova intre toleranta si prejudecati / Nicolae Sali, Ion Duminica./ Acad. de St. a Moldovei, Inst. de Cercetari Interetnice ULIM. – Ch., 2006. – 135 p. – ISBN 978-9975-9747-1-4

Sunt incluse informatii analitice si de sinteza reprezentative privind originea romilor, atestarea documentara si migratia, problemele sociale si ale culturii acestora. Este impunatoare bibliografia lucrarii, incluzand circa 28 titluri docuemnte.
CZU 323.15 +39(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Белоус, Иосиф. Экономическая теория и экономические доктрины=Economic Theory and Economic doctrines: курс лекций / Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Кишинэу, 2006. – 285 р. – ISBN 978-9975-101-03-5

Cursul este destinat studentilor anului I de la toate specialitatile institutiilor de invatamant superior, corespunzand prevederilor Procesului Bologna. Insereaza aspecte de terminologie, de functionare a economiei de piata, de dezvoltare a doctrinelor economice. Compartimentul „Концепции экономического роста” reflecta unele concepte reprezentative, implementate in tarile cu un nivel inalt de dezvoltare economica.
CZU 330.1+330.8
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Grama, Dumitru C. Tematica seminarelor la istoria statului si dreptului Republicii Moldova si extrase din actele legislative vechi / Acad. de St. a Moldovei; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: Pontos, 2005. – 64 p. – ISBN 9975-72-187-7

Suport didactic important pentru studentii facultatilor de drept ale institutiilor de invatamant superior. In partea I sunt prezentate intrebarile seminarelor, insotite de referinte bibliografice. Partea a II-a a lucrarii contine extrase din principalele monumente ale dreptului scris.
CZU 340(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Грама, Думитру К. Страницы истории государства и права Молдовы : сб. статей / Думитру К. Грама, Клацдия Слуту-Грама; Акад. Наук Молдовы, Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К.: Pontos, 2005. – 180 p. – ISBN 9975-72-199-0

Culegerea reflecta rezultatele cercetarilor si studiilor autorilor, efectuate intre anii 1975-2005. Materialele sunt oglindite in functie de cronologia dezvoltarii statului si dreptului in Moldova.
Culegerea este destinata studentilor, cadrelor didactice, dar si tuturor celor, interesati de domeniu.
CZU 340.1(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Белый, Н. А. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве / Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – Кишинэу, 2006. – 84 р. — ISBN 978-9975-934-09-1

Lucrarea reflecta aspectele social-istorice, procedurale si ale specificului statutului suspectului in procedura penala. Purtand un caracter monografic, ea este utila si celor, implicati in procesul de studiu, precum si unui cerc mai larg de utilizatori.
CZU 343.13
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Culegere de documente relevante pentru Republica Moldova cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane / resp. de ed. : Ala Mindicanu, Cristina Cojocaru. – [Ch.]: Imago, 2006. – 291 p.

Culegerea include documente relevante, pentru a ajuta lucratorii practicieni din domeniul combaterii traficului, fie ei procurori sau colaboratori ai organelor de drept, judecatori ori membri ai societatii civile.
CZU 343.6
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Barbaneagra, Alexei. Reglementarea penala si investigarea criminalistica a infractiunilor din domeniul informatic / Gheorghe Alecu, Alexei Barbaneagra. — Bucuresti: Pinguin Book, 2006. – 271 p. – ISBN 973-87323-6-0

Lucrarea este rezultatul unei cercetari interdisciplinare, abordand una dintre cele mai actuale probleme ale criminalitatii. Compartimentele de baza ale lucrarii: „Consideratii generale privind criminalitatea informatica”, „Incriminarea juridica a infractiunilor informatice”, „Mijloace de securitate informatica”, „Particularitati ale investigatiei penale si criminalistice a unor infractiuni din domeniul informatic” etc.
CZU 343.9 : 004.?135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Bejenuta, N. Deutsche Grammatik : Das Verb. Ubungsheft 1 / N. Bejenuta, A. Lisnic; Free Int. Univ. der Rep. Moldova – Ch., 2006. – 39 p. – ISBN 978-9975-934-98-5

CZU 811.112.2
Sala de Lectura nr.3, Centrul de Informare si Documentare ULIM

La francopolyphonie comme vecteur de la communication = Franopolifonia ca vector al comunicarii : colocviu int., Chisinau, 24 mart. 2006 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. ed. A. Gutu; coord. st.: E. Prus, P. Moreli. – Ch., 2006. – 340 p. – ISBN 978-9975-934-97-8

Lucrarea insereaza materialele, prezentate in cadrul colocviului international, grupate: „La Francophonie hier, aujourd,hui, demaine”, „Confluences monde roumain – monde francais”, „Univers litteraires de France et d,ailleurs”, „Deux langues soeurs”, „Culture et societe”.
CZU 811.133.1
Sala de Lectura nr. 3, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Postica, Gheorghe. Civilizatia medievala timpurie din spatiul pruto-nistrean (secolele V-VII): autoref. al tz. de dr. hab. In st. istorice . Ch., 2006. – 47 p.

Obiectul cercetarii – cultura materiala si spirituala a populatiei medievale timpurii din spatiul pruto-nistrean, reconstituita in baza surselor istorico-arheologice. Concluziile si materialele din lucrare pot fi folosite ca repere in procesul elaborarii manualelor de istorie pentru gimnazii si licee, precum si a cursurilor de istorie si arheologie pentru universitati din Republica Moldova si Romania.
CZU 902/904
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>