Expoziţia de Fotografii „Cultura Chinei”, inaugurată la ULIM

La data de 25 octombrie 2012, Institutul Confucius din cadrul ULIM a organizat în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (ULIM) Expoziţia de Fotografie ce oglindeşte cultura Chinei.

La eveniment au participat: Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Chinei în Moldova, Domnul Tong Mingtao, Rectorul ULIM, Academician, Domnul Andrei Galben, Vicerectorul ULIM, Directorul din partea Moldovei al Institutului Confucius din cadrul ULIM, Domnul Nicolae Ţâu, Directorul din partea Chinei al Institutului Confucius din cadrul ULIM, Domnul Yang Tongjun, reprezentanţi ai corpului diplomatic al Ambasadei Chinei în Moldova, profesori şi studenţii din cadrul Institutului Confucius.

Cultura este sîngele naţiunii, sufletul ţării şi patria spirituală a poporului. Timp de 5000 de ani s-a dezvoltat cultura civilizaţiei chineze, pe un teritoriu de 9,6 mln km2 înfloreşte cultura bogată şi captivantă a Chinei. Din trecutul istoric pînă în prezent inima culturii chineze nu s-a oprit niciodată. Fiecare pulsaţie este plină de energie şi emoţie, pentru că în aceasta se regăseşte vitalitatea întregii naţiuni. Începînd de la înflorirea picturii pînă la dezvoltarea ştiinţifico-tehnică, de la transmiterea şi păstrarea tezaurului cultural naţional pînă la dezvoltarea inovaţională a culturii contemporane, de la ideea de păstrare a caracteristicilor proprii culturale promovată de China pînă la viziunea de internaţionalizare a culturii, în toate aceste etape China a păstrat patrimoniul cultural şi a cultivat idei inovaţionale.

China a efectuat un pas important în vederea formării unei culturi bogate şi democrate, anume în ultimii treizeci de ani de reforme şi deschidere. În prezent China este a doua cea mai mare putere economică din lume care se dezvoltă rapid în domeniul economic şi social. Fotografiile expuse prezintă peisajele Chinei, obiceiurile, tradiţiile, viaţa poporului chinez, istoria şi succesele extraordinare în dezvoltarea Chinei moderne.

Lucrările prezentate la această expoziţie tind să familiarizeze cetăţenii Republicii Moldova cu istoria, cultura, reformele, inovaţiile acestei măreţe ţări. Cultura de astăzi a Chinei tinde să satisfacă viziunile şi necesităţile tuturor cetăţenilor ţării, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul cultural. Relaţiile de prietenie între China şi Moldova au o istorie îndelungată, iar schimbul cultural este de o importanţă majoră în promovarea cooperării între aceste două ţări. 


29.10.2012