4 decembrie 2019, ora 13 :00

Lansare de carte: „Angela Savin-Zgardan. Viața oglindită în cuvânt: Biobibliografie”

Prezentul studiu biobibliografic este elaborat cu prilejul omagierii distinsei doamne Angela Savin-Zgardan – doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetătore în căutarea Sensului… Un eveniment important pentru Domnia Sa, precum şi pentru comunitatea ştiinţifico-didactică a filologilor din ţară şi străinătate.

PROGRAM:

Moderator: Dr.  Carolina-Dodu-Savca,  Decan  al  Facultății  de Litere, ULIM.

Prezentare de carte

Dr. hab., prof.univ.  Ion MANOLI

Irina BOTNARU, directorul Departamentului

Informațional Biblioteconomic, ULIM

Luări de cuvânt

Dr. hab. Elena Prus

Dr. hab. Dragoș Vicol

Dr. hab. Anatol Eremia

Dr. Ana Vulpe

Dr. Luminița Drumea

Dr. Petru Butuc Dr. Silvia Maznic Lect.univ. Inna Colenciuc

ULIM, Sala de lectură Nr.3, et. 4.

Ziua de patru decembrie curent a fost consemnată la ULIM prin evenimentul de lansare de carte a prof. univ. dr. hab. Angela Savin-Zgardan „Viața oglindită în cuvânt. Biobibliografie”, eveniment moderat de conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decana Facultății de Litere.  Lansarea de carte a debutat cu intervenții de felicitare și urări de bine adresate de către distinși filologi ai țării, profesori și  colegi de breaslă ai prof. univ. dr. hab. în filologie Angela Savin-Zgardan: prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Studii Doctorale și Cercetare Științifică ULIM; dr. Luminița Drumea, vice secretar-general UNESCO pentru Republica Moldova; dr. hab. Dragoș Vicol; conf. univ. dr. Petru Butuc, UPS „Ion Creangă”; dr. hab. Eugenia Mincu, vicedirector Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu”; conf. univ. dr. Silvia Maznic, USM;  dr. hab. Alexandru Gribincea; lect. univ. Ina Colenciuc.

Prezentarea rezumativă a structurii cărții și a conținutului a fost realizată de  prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca” și de doamna Irina Botnaru, director DIB. Evenimentul a fost încununat de mesaje elogioase aduse autoarei, dânsa fiind înalt apreciată pentru aportul substanțial adus în domeniul cercetărilor lingvistice și filologice. De asemenea, a fost remarcată energia intelectuală debordantă pe care o manifestă domnia sa în activitățile științifice și didactice, precum și calitățile umane de excepție, definite prin caracter temerar, cumsecădenie, bonomie, autodisciplină, responsabilitate și corectitudine.

Angela Savin-Zgardan este membră a Seminarului științific de profil, Institutul de Filologie Română „B. P. Hașdeu” și membră a Seminarului științific de profil, Facultatea Litere, USM. Activează în calitate de evaluator – expert ANACEC în cadrul Comisiei pentru acreditare și evaluare în domeniul științelor umaniste și artelor. În anul 2018 a fost aleasă ca membră a Comisiei de experți în domeniul Filologiei  în cadrul ANACEC a RM. În 2019 este decorată cu Medalia „Dimitrie Cantemir” al AȘM pentru rezultate valoroase în munca de cercetare și de promovare a lingvisticii românești și este distinsă cu Medalia ULIM.

 

Serviciul de Presă, ULIM

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank