Facultatea de Litere și Departamentul Informațional Biblioteconomic împreună cu o parte din echipa de autori cadre didactice, au lansat o serie de volume și reviste, editate în anii 2015-2016, sub egida ULIM.

Au fost prezentate volumele Puterile Limbii și Eseuri traductologice de Ana Guțu, prim-vicerector și profesoară universitară de elită, Între Sinaia și Sinai de scriitorul și prof. univ., dr. hab. Dragoș Vicol, editat la EdituraTipo Moldova, Fenomenologia tipologică a categoriilor tranzitivității verbale de cercetătoarea Ana Mihalachi, Интерпретационные стратегии в лингвистике, переводе и дидактике  de Iurii Krivoturov, dr. conf. univ. , Ștefan Lupașcu și filosofia contradictoriului – o radiografie a contradicției de Victor Untilă, la Editura Fundației România de mâine.

Au fost lansate, de asemenea, și ultimele ediții ale revistelor Facultății de Litere,INTERTEXT și La Francopolyphonie, anuarul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale în două volume. Publicațiile în cauză țin de evoluțiile limbii și culturii franceze. Reunesc lucrările savanților de notorietate mondială, participanți la Colocviul Internaţional ”La Francopolyphonie-2015” și la Seminarul teoretico-practic Rolul traducerii în predarea/învățarea limbilor străine.

În atenția viitorilor traducători 

Acestea sunt între puținele publicații științifice din RM, recunoscute pe plan științific internațional. Noutățile editoriale menționate  au devenit titluri de referință, în cadrul lansărilor  unor foruri științifice naționale și internaționale, inclusiv la târguri de carte.

Ținem stindardul ridicat în ceea ce privește editarea revistelor de știință și cultură filologică, unicele  din RM în acest domeniu recunoscute în context internațional. Cărțile și revistele semnate de profesorii noștri, în colaborare cu personalități de marcă, precum Estelle Variot, Yves Montenay (Franța), Denisa Drăgușin, Anca Milu-Vaidesegan, Adrian Brunello (România), Teresa Pozo-Rico, Raquel Gilar Corbi, Susana Merino Manueco (Spania), Ciuni Ceni (China) etc.  cu reprezentanți ai altor universități din RM și AȘM, sunt cele mai recomandate, la ora aceasta, viitorilor noștri traducători”, spune dna Angela Savin decanul Facultății de Litere.

Acces la publicațiile ULIM nu doar în RM, ci și în străinătate

Prof. dr. hab. Ion Manoli menționează că, ”o universitate este de anvergură și de o înaltă ținută academică, dacă are programe bune, profesori buni, publicații bune și o bibliotecă pe măsură. Ne bucurăm, pentru că întrunim asemenea criterii. Avem o producție de carte, ce ne reprezintă nu doar în RM, ci și în străinătate.

Publicațiile noastre ajung în reviste din România, Ucraina, Rusia, Franța etc. Mai mult, orice cititor din marile universități ale lumii, fie și din New-York sau Washington, au acces la revistele Facultății de Litere din cadrul ULIM”.

Evenimentul face parte din seria lansărilor de carte în cadrul ediției a VIII-a a Salonului „SCIENTIA-2016”.

La ultimele două ediții anuale ale acestuia, Facultatea de Litere este lider în spațiul universitar, cu cele mai multe titluri de carte. În anul 2015, universitarii au editat circa 90 de publicații, iar în 2014 – circa 150 de titluri.

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>