Lansarea publicaţiilor:
Revista de Istorie şi Politică, 2011, anul IV,  Nr.1
Buletinul Ştiinţific studenţesc, 2011, vol.2 (secvenţe)