Astăzi, 30 martie 2021, în cadrul Salonului „SCIENTIA”, ediția a XIII-a, a avut loc lansarea revistei „Studii Juridice Universitare”,  nr.1-2 și 3-4, anul 2020.

Evenimentul a fost deschis de către directorul DIB, d-na Irina Cerneauscaite, care a menționat că „revista este una prestigioasă și se bucură de mare succes pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece reflectă rezultatele cercetărilor curente ale specialiștilor din Republica Moldova şi a altor celor de peste hotare”.

Revista „Studii Juridice Universitare”, fondată de ULIM, sub egida Școlii Doctorale de Drept în colaborare cu Facultatea Drept ULIM, a fost acreditată și a fost recunoscută în calitate de revistă științifică de profil de tipul B, fapt care confirmă calitatea înaltă a articolelor științifice publicate în revistă, a menționat Alexandru Bostan, MA, lector univ., Facultatea Drept ULIM, secretar de redacție al revistei „Studii Juridice Universitare”, în prezentarea revistei.

Evenimentul a fost organizat de către Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM în colaborare cu Facultatea Drept ULIM.