22 martie 2017, ora 13.00

Locaţie: Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (et. 6, bl I)

Lecţie publică susținută de către: Mihai Cernencu, doctor în științe istorice, conferențiar universitar, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Jurnalism, ULIM

Din program: prezentarea comunicării pe marginea tematicii: 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma şi Crearea Comunităţii Europene (CCE), Mihai Cernencu, dr., conf. univ.,  intervenții ale cadrelor-didactice și studenților ULIM, expoziţie tematică, discuții, dezbateri.