09 februarie 2018, ora 13.15

Locaţie: Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM (Sala Polivalentă de Lectură Nr. 2, (et. 6, bloc 1))

Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic

Invitaţi speciali: Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

 

ZIUA SIGURANȚEI PE INTERNET, LA ULIM

          Anual, în peste o sută de țări, în a doua săptămână a lunii februarie, se marchează Ziua siguranței pe internet. În contextul activităților Centrului de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic a organizat, azi, lecția publică Siguranța navigării pe internet a tinerilor din R. Moldova, susținută de dl Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale al AȘM. Dr. hab. prof. univ. Elena Prus, vicerector pentru cercetare științifică, a rostit un cuvânt de salut, cu referiri la marile transformări ale erei post-industriale, avansării noilor tehnologii și siguranței informațiilor veridice a mijloacelor de informare în masă.
          Dl Igor Cojocaru a oferit studenților o lecție privind protecția on-line și riscurile ce le comportă tehnologiile informaționale. Accesul facil reprezintă una dintre premisele bunei funcţionări a societăţii moderne. Cu cât o societate este mai informatizată, cu atât este mai vulnerabilă, iar asigurarea securităţii spaţiului cibernetic trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicaţi, mai ales, la nivel instituţional. Majoritatea incidentelor de securitate sunt generate de o gestiune şi organizare necorespunzătoare, şi mai puţin din cauza unei deficienţe a mecanismelor de securitate.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM