Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Drept. Anul 2004. –Vol. 5 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru. – Ch.: ULIM, 2005. – 192 p. ISBN 9975-934-55-2

Materialele incluse (21 articole) reflecta problemele actuale ale legislatiei Republicii Moldova, ale consolidarii cadrului legislativ, precum si ale implementarii in sistemul de invatamant superior juridic a valorilor si a standardelor europene.
CZU 34+378.4(478)

Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Economie 2004. – Vol. 3 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. A. Galben; coord. st. V. Moraru; red. resp. P. Rosca. – Ch.: ULIM, 2005. – 132 p. ISBN 9975-934-52-8

Volumul include mai mult de 20 articole, structurate in trei compartimente de baza: „Studii”, „Realizari, experiente, publicatii”, „Recenzii, prezentari de carti”. In calitate de autori sunt prezenti personalitati notorii in domeniu: Boris Chistruga, Alexandru Gribincea, Nicolae Tiu si altii.
CZU 33+378.4(478)

Analele Universit atii Libere Internationale din Moldova. Istorie. – Vol. 2 / dir. publ. A, Galben; coord. st. Gh. Postica. – Ch.: Centrul ed. ULIM, 2004. – 107 p. —ISBN 9975-934-21-8

Volumul insereaza, in mare parte, comunicarile prezentate la Simpozionul International „Interferente romano-polone: dimensiuni politice, sociale si culturale”, care si-a tinut lucrarile la 25 mai 2002. Organizatorii Simpozionului – departamentul Istorie si Relatii Internationale ULIM, Institutul / Facultatea de Istorie a Universitatii Silesiene din Katowice, Polonia.
CZU 94(478)

Curriculum in baza ECTS: specialitatea Relatii Internationale. Calificarea „specialist in relatii internationale” / aut. Pavel Parasca, Mitru Ghitiu; dir. ed. Andrei Galben; coord. st. Ana Gutu. – Ch.: ULIM, 2004. – 156 p. – ISBN 9975-934-33-1

Curriculum-ul a fost elaborat in conformitate cu standardele educationale si documentele reglementare ale Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului din Republica Moldova, tinandu-se cont de experienta europeana de formare a specialistilor in domeniu. Lucrarea prezinta informatia utila referitor la planul de invatamant, structura anului de studii, creditarea disciplinelor, rezumatul continutului programelor de studii, evaluarea cunostintelor.
CZU 327(073.8)

Фрекэуцяну, А.И. Бухгалтерский учет на предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья: [ учеб .] / А.И. Фрекэуцяну, А.А. Малай, И.М. Балан. – К., 2005. – 228 р. – ISBN 9975-64-044-3

Рассматривается порядок учета основных видов операций на промышленных предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья. Материал изложен на базе национальных стандартов бухгалтерского учета и методологических норм по применению счетов в органической связи с требованиями к составлению финансовых отчетов и налоговой декларации. Учебник является результатом творческого сотрудничества коллективов двух кафедр: бухгалтерского учета и аудита (УЛИМ) и бухгалтерского учета (ГАУМ).
CZU 657.1: 338.43(075.8)

Malai, Andrei. Evidenta contabila in intreprinderile agricole ale Republicii Moldova: [manual] / Andrei Malai, Alexandru Frecauteanu, Igor Balan. – Ch.: Centrul ed. al UASM, 2005. – 272 p. – ISBN 9975-64-042-7

Materialul este structurat in 3 compartimente: „Contabilitatea patrimoniului”, „Contabilitatea manageriala (de gestiune”), „Contabilitatea financiara”. Se examineaza in mod complex si accesibil aspecte actuale ale contabilitatii patrimoniului, consumurilor, capitalului, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor in intreprinderile private si de stat cu diferite forme juridice de activitate. Materialul teoretic si exemplele sunt expuse in baza planului nou de conturi, standardelor nationale de contabilitate si experientei reprezentative a subiectilor economici. Lucrarea este destinata studentilor, cadrelor didactice, specialistilor practici.
CZU 657.2:63(075.8)

Junghietu, Grigore. Chimie cosmetica : introducere in cosmetologie / Grigore Junghietu, Gabriela Verdes; red. st. Vladimir Remis. – Ed. a 2-a, revaz. si compl. – Ch., 2005. –245 p. — ISBN 9975-70-509-X

Lucrarea reflecta categoriile principale de articole cosmetice, menite sa atenueze defectiunile cosmetice ale exteriorului, fiind evidentiate proprietatile caracteristice ale substantelor chimice folosite la fabricarea articolelor cosmetice. Sunt analizate mecanismele reactiilor chimice si biochimice, care stau la baza proceselor de ingrijire a pieii, parului, unghiilor, cavitatii bucale. Lucrarea este utila cadrelor didactice si studentilor facultatilor de chimie si farmaceutica, precum si persoanelor antrenate in elaborarea si aplicarea articolelor de cosmetica.
CZU 687.55+54(075.8)

Junghietu, Grigore. Chimia farmaceutica: (chimia medicamentelor). – Ed. a 3-a, restructurata si compl. /Grigore Junghietu, Olga Ashby; red. st. Ion Cascaval. – Ch., 2005. – 394 p. — ISBN 9975-70-510-3

Editia, fiind destinata studentilor-chimisti, include o prezentare laconica a principiilor de elaborare a substantelor fiziologice active si a reactiilor caracteristice pentru analiza chimica functionala. Sunt analizate directiile principale de biotransformare (metabolizare) a medicamentelor in organism, notiunile de baza vizand mecanismul de actiune farmacologica, inclusiv fenomenele antimetabolismului, antibiozei si „prodrug”-urilor. Materialul este prezentat in conformitate cu principiile farmacologice de clasificare. Sunt descrie si cele mai solicitate forme medicamentoase.
CZU 615.21/26(075.8)

Malai, Andrei. Evidenta contabila si rolul ei in activitatea juridica / Andrei Malai, Lucica Vaideianu. – Targu-Jiu: Mapamond, 2004. – 297 p. — ISBN 973-86012-5-8

Lucrarea reliefeaza legatura dintre evidenta contabila si ramurile de drept, precum si rolul si importanta acesteia in activitatea juridica. Materialul este structurat in 6 compartimente de baza: „Importanta evidentei contabile in activitatea juridica”, „Concepte de contabilitate financiara”, „Obiectul contabilitatii”, „Metoda de cercetare a contabilitatii”, „Situatiile financiare anuale”, „Contabilitatea operatiunilor economice, incursiune in sprijinul activitatii juridice”. Careta este destinata atat studentilor , cat si profesionistilor din domeniul stiintelor economice si celor juridice.
CZU 070

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>