Parasca, Pavel. Politica externa si relatiile internationale ale tarilor romane in epoca medievala / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:ULIM, 2006. Partea 1: De la primele formatiuni statale timpurii pana la inceputul sec. al XVI-lea. – 2006. – 232 p. – ISBN 978-9975-934-91-6

Lucrarea orienteaza studentii in tumultul de subiecte, fenomene si evenimente istorice, pe care trebuie sa le studieze. Sunt abordate si cazuri concrete, acestea fiind analizate in baza surselor care le reflecta si a metodelor de investigare. Textele, incluse in prezentul volum, reproduc continutul cursului pana la inceputul sec. al XVI-lea, marcat de moartea lui Stefan cel Mare si de noi evolutii in situatia politica interna si pozitia internationala a Tarilor Romane, care vor constitui subiectul celei de-a doua parti a cursului.
CZU 94(498)+327(498)(075.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova / dir. publ. A. Galben; coord. st. P. Parasca; red. resp. A. Smochina. – Ch., 2005.

Ser.: Drept. – 2005. – 177 p. – ISBN 978-9975-934-06-0
CZU [34+378.4](478)(082)=135.1=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Professorum : materialele sesiunii st. din 21 oct. 2005 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. Pavel Parasca. – Ch., 2006. Ser.: Drept. – 2006. – 257 p. – ISBN 978-9975-934-05-3

CZU [34+378.4](478)(082)(063)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Curriculum: Specialitatea tehnologia produselor cosmetice si medicinale / Univ. Libera Int. din Moldova; aut.: Vasile Socolov, Vladimir Remis, Stela Golub,…. – Ch.: ULIM, 2004. – 185 p. – ISBN 9975-934-30-7

Curriculum-ul a fost elaborat in conformitate cu standardele educationale la specialitatea „Tehnologia produselor cosmetice si medicinale” si documentele de reglementare al Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului . Autorii au tinut cont de experienta europeana in formarea specialistilor pentru acest domeniu.
CZU 665.58: 615.1(073.8)
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>