La Francopolyphonie. Langues et identites: colloque int. Ch., 23-24 mars, 2007/ Univ. Libre Int. de Moldova; dir. ed.: Ana Gutu; coord. st.: Elena Prus, Pierre Morel. – Ch., 2007. – 361 p. – ISBN 978-9975-9511-8-0

CZU 811.133.1
Sala de Lectura Filologie Romano-Germanica nr. 3,
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Lecturi filologice / Univ. Libera Int. din Moldova, Inst. de cercetari Filologice si Interculturale; dir.: A. Galben; ref.-sef: A. Gutu. – 2006. – Nr 3. – 129 p. – ISSN 1857-095X

Cuprins

Gutu, Ana. Sistemul de gestionare a calitatii procesului universitar: (ghid-sinteza in baza experientei ULIM de 15 ani: 1992-2007) / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.: ULIM, 2007. – 87 p. – ISBN 978-9975-920-05-6

Ideea publicarii ghidului este inspirata din experienta proiectului international Tempus-Tacis CSM in parteneriat cu 3 institutii vest-europene: Universitatea din Vaxjo, Suedia, Universitatea Sophia Antipolis, Nice, Franta, Universitatea din Vilnus, Lituania. Lucrarea a fost elaborata intru perceperea complexa si promovarea sistemica a conceptului de management al calitatii, aplicat in procesele universitare, care sunt in permanenta schimbare si perfectionare.
Ghidul nu pretinde la exhaustivitate, lasand spatiu liber pentru completare, imbogatire si re-formulare a componentelor sistemului prezentat.

CZU 378.4(478-25)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2,
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Rotaru, Oxana. Criminalitatea minorilor: aspect penal, psihologie si criminologie: autoref. al tz. de dr. in drept, specialitatea 12.00.08 / cond. st.: Trofim Carpov; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2007. – 26 p.

Lucrarea este efectuata la interferenta a trei stiinte: drept penal, criminologie si psihologie cu implicatii in medicina, sociologie etc. Fenomenul delincventei juvenile este tratat de la concepte, sensuri, definitii, evolutie istorica, aspect comparativ la propuneri concrete in materie de preventie.

CZU 343.915(478)(043.2)
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Furdui, Viorel. Raporturile autoritatilor publice in administrarea patrimoniului unitatilor administrtiv-teritoriale: autoref. al tz. de dr. in drept, specialitatea 12.00.02 / cond. st.: Victor Popa; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2007. – 24 p.

Este una dintre primele lucrari autohtone , care cerceteaza complex si distinct raporturile patrimoniale ale autoritatilor publice locale, prin prisma principiilor constitutionale ale autonomiei locale si a realizarilor doctrinare din domeniul dat. Rezultatele investigatiei sunt utile pentru reprezentantii doctrinei de drept public si drept civil, mediul academic din cadrul institutiilor de invatamant superior, legislatori, reprezentantii Guvernului, autoritatile publice locale.

CZU 352:351(478)(043.2)
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Floander, Ion. Carta sociala europeana revizuita si impactul ei asupra guvernarii moderne / Ion Floander, Tiberiu Plesu; Univ. Libera Int. din Moldova. – Constanta: Vif, 2006. – 83 p. – ISBN 978-973-87415-0-8

Autorii reflecta ratificarea de catre Romania a Cartii Sociale Europene Revizuita in contextul semnificatiei unui angajament politic de promovare si asigurare a standardelor sociale, de adaptare a mecanismelor legale si institutionale la standardele si valorile specifice democratiilor europene

CZU 341.176(4): 341.24:341.231
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>